Řidiči loni nejčastěji nedodržovali předepsanou rychlost v obci

Praha – Nejčastějším dopravním přestupkem loňského roku je překročení předepsané rychlosti v obci. Druhým nejčastějším přečinem pak bylo takové chování řidičů, kdy nerespektovali zákazové nebo příkazové značky. Nepoužití bezpečnostních pásů nebo ochranné přilby je třetím nejčastějším přestupkem. Vyplývá to ze statistik ministerstva dopravy.

Překročení předepsané rychlosti v obci o méně než 20 kilometrů v hodině se na dopravních přestupcích v uplynulém roce podílelo 24,3 procenty, dalších 5,7 procenta hříšníků překročilo povolenou rychlost v obci o více než 20 kilometrů v hodině.

Někteří motoristé nerespektovali příkazové a zákazové značky (17,7 procenta) nebo neměli zapnuté bezpečnostní pásy či v případě motocyklistů nasazenu ochrannou přilbu (16,3 procenta). „Nešvary jako rychlá jízda, telefonování za jízdy či nepoužívání bezpečnostních pásů nejsou šoférům stále cizí,“ uvedlo ministerstvo. Odborníci z ministerstva přitom upozorňují, že helma může v případě havárie jednoznačně zachránit život.

Z porovnání přestupků v jednotlivých regionech vychází nejlépe Pardubický kraj, kde bylo spácháno nejméně silničních přestupků a trestných činů. Nejhůře z celkového porovnání vychází Praha.

Statistika z centrálního registru řidičů za rok 2010 se v případě přestupků a trestných činů řidičů zastavila na čísle 673 508. Je to o 121 526 porušení dopravních předpisů méně než v roce 2009. Podle ministerstva se struktura nejčastějších přestupků od zavedení bodového systému v létě 2006 nijak zásadně neliší.