Revoluční návrh ministerstva: Obviněný se na délce trestu dohodne s žalobcem

Praha - Vláda dnes odsouhlasila návrh novely trestního řádu, která má zavést možnost dohody o vině a trestu mezi státním zástupcem a obviněným. Novela má především zrychlit a zjednodušit trestní řízení. Pokud se obviněný bude cítit vinen trestným činem, a se státním zástupcem se shodne na trestu i na způsobu náhrady škody, jeho případ už nebude projednávat soudce v hlavním líčení. Dohodu by bylo možné uzavřít pouze u méně závažných trestných činů, u nichž horní hranice trestu odnětí svobody nepřevyšuje pět let.

Dohodu by následně schvaloval soud rozsudkem. Pokud by mu připadala nepřiměřená nebo nesprávná, vrátil by věc zpátky do přípravného řízení. V takovém případě by později ke sjednané dohodě, včetně prohlášení obviněného o vině, nesměl přihlížet.

Pospíšil: Podobné pravidlo platí ve většině zemí EU

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil označil dohodu za revoluční institut. „Chceme, aby bagatelní trestné činy řešil soud v plném hlavním líčení jen ve výjimečných případech,“ zdůraznil ministr. Podobné pravidlo platí podle něj ve většině zemí Evropské unie, navazuje na tradice platné v anglosaském právu. Policie a soudy se nyní budou moci soustředit na skutečně závažné případy kriminality.

Dohodu by bylo možné uzavřít pouze u trestných činů s horní hranicí trestu nepřevyšující 5 let. Patří mezi ně například trestné činy vzniklé dopravní nehodou, jízdou bez řidičského průkazu, neúmyslným ublížením na zdraví, drobnou krádeží v obchodě či mařením výkonu úředního rozhodnutí.

Ministerstvo chystá i další změny 

Sjednáním dohody by se obviněný vzdal jak práva na projednání věci v hlavním líčení, tak i práva na odvolání proti rozsudku. Podle ministerstva by novela pomohla i obětem trestných činů, které by nemusely po přípravném řízení svědčit i před soudem.

Ministerstvo spravedlnosti chystá v souvislosti s trestním řádem i další změny. Chce například posílit postavení obětí trestných činů, které by v budoucnu mohly mít možnost domoci se u soudu náhrady škody za psychickou újmu. Zároveň by například měly šanci podat odvolání proti osvobozujícímu rozsudku nad pachatelem, který je takto poškodil.

  • Jiří Pospíšil autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/3/272/27115.jpg
  • Ministerstvo spravedlnosti autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/4/304/30352.jpg