Rekonstrukce Karlova mostu pokračuje, památkáři jsou již spokojeni

Praha – Diskutovaná a občas kritizovaná rekonstrukce pražského Karlova mostu probíhá už rok. Podle stavitelů jde vše podle plánu. Památkáři jsou zatím s jejich prací spokojeni. Rekonstrukce začala loni, hlavní fáze by měla skončit v roce 2010.

Skončila oprava malostranské třetiny ochozu Karlova mostu a do konce roku se budou rekonstruktéři věnovat jeho povodní straně. Památkáři jsou s prací stavební firmy spokojeni. Podle Ondřeje Šefců z Ústavu památkové péče se zatím daří vychytávat všechny zásadní chyby a stavaři s památkáři dobře spolupracují. „Většinu zásadních problémů jsme již předřešili a teď řešíme věci, které třeba laika ani nenapadnou,“ uvádí Šefců a naráží na několikaletou diskusi, která opravě předcházela.

Podle stavbyvedoucího opravy Karlova mostu Zdeňka Batala není třeba vyměňovat všechny kameny památky, která vznikala ve 14. a 15. století, řada z nich je ale docela rozpadlá. Rekonstruktéři je zatím nahrazují kocbeřským pískovcem. Památkáři se ovšem snaží otevřít nový lom, odkud by pro další fáze opravy získali kámen velice podobný tomu, z něhož postavili most ve středověku.

Podobná je situace se spárami. Zatímco problematické kameny jsou měkké a křehké, výplně některých spár jsou velice tvrdé a ohrožují most podobně jako rozdrobené kameny. Nebezpečné spáry se do mostu většinou dostaly až ve 20. století, rekonstrukce tak do značné míry napravuje chyby nedávné minulosti.

„Kameny vydrží několik staletí. Spáry samozřejmě vydrží méně, řekněme desetiletí,“ uvádí Batal. Nebude tak podle něj nutné vrátit se k opravám mostu hned po skončení nynější rekonstrukce.

Po dokončení stavby by neměli lidé poznat, že nejde o „tentýž“ most. Ondřej Šefců připomíná, že se Karlův most během staletí opravoval a ani dnes většinou nejde o původní konstrukci: „Karlův most se proměňoval a doopravoval průběžně celou dobu své existence. Po těch 600 letech nemůže tedy stát úplně původní konstrukce. Ty jednotlivé části odcházejí a byly nahrazovány v baroku, byly nahrazovány v 19. století.“ Tehdy část mostu spadla pod náporem povodně a několik pilířů vzniklo docela nově.

Vydáno pod