Reforma bezpečnostních služeb je nutná, shodli se všichni hosté Otázek

Praha - Předseda ústavního soudu Pavel Rychetský na konci 90. let slovy "Bůhví, pro koho pracují české tajné služby" vyjádřil v nadsázce své pochybnosti o jejich kvalitě. Obdobné pochybnosti se objevily nedávno v souvislosti s údajným únikem tajných informací z ekonomického odboru Bezpečnostní informační služby. V současné době prověřuje komise pro kontrolu BIS, zda došlo jen k ohrožení informací, nebo zda skutečně byly vyzrazeny a poskytnuty třetím osobám. Komise se bude příští týden zajímat také o to, jaká opatření udělala BIS poté, co se o riziku ztráty informací dozvěděla.

Výsledky jednání komise budou částečně známy až koncem příštího týdne, všichni tři hosté Otázek Václava Moravce se ale shodují již nyní, že reforma bezpečnostních služeb by byla potřebná. I premiér Mirek Topolánek a ministr vnitra Ivan Langer mluvili před časem o možnosti reorganizace.

Dvě budou lepší než tři 

V současnosti pracují v České republice tři tajné služby: Bezpečnostní informační služba, Vojenské zpravodajství a Úřad pro zahraniční styky a informace. V rámci reorganizace by podle Langra došlo k jejich sloučení, jehož výsledkem by byly dvě tajné služby: rozvědka a kontrarozvědka.

Problematické by ovšem bylo rozdělení vojenského zpravodajství, které dnes tvoří jeden celek. I když Langer, stejně jako premiér, zmínil možnost reorganizace tajných služeb, vláda o žádném konkrétním plánu zatím nejednala.

Růžek: Nejprve audit, aby občan věděl, že žije v solidním státě 

Jiří Růžek, bývalý ředitel BIS, se domnívá, že reformě by měl předcházet audit, který by zodpověděl, zda zpravodajské služby jednají ve smyslu zákona. Podle Růžka by takový audit měla provádět každá nová vláda, ovšem jeho výsledky by rozhodně neměly být určeny k probírání na veřejnosti.

„Veřejnost by měla jen vědět, že stát vynakládá účelně prostředky, že bezpečnostní situace v České republice je vhodným způsobem monitorována, a občan tedy žije v bezpečném a solidním státě, kde jsou jeho práva a svobody respektovány,“ poznamenává Jiří Růžek.

Klas: Audit? Spíše odborná diskuse a důvěryhodnější poslanci 

Předseda podvýboru pro zpravodajské služby PSP ČR Jan Klas by hlasoval pro reformu tajných služeb, aniž by svůj hlas podmiňoval auditem, neboť ten není podle jeho slov prioritou. Důležitější je, aby reorganizaci předcházela dlouhodobá odborná diskuse.

Věc, která Jana Klase v souvislosti s tajnými informacemi také „trápí“, je povědomí zpravodajců i exekutivy o nedůvěryhodnosti poslanců. „Přitom v komisi prošli všichni členové bezpečnostní prověrkou se stupněm přísně tajné, což se v BIS týkalo jen nejvyššího managementu,“ argumentuje.

Tejc: Méně politiky, více odborníků 

Jeroným Tejc, předseda sněmovní komise pro kontrolu BIS, nesouhlasí se zvýšením pravomocí poslanecké komise. Domnívá se, že komise by měla být čistě odborná, tvořená třemi až pěti členy, kteří by měli dostatečné zkušenosti s vyšetřováním, zpravodajskými službami i soudnictvím. Vyjádření podpory reorganizaci komise podmiňuje zvýšením neparlamentní, tedy odborné kontroly zpravodajských služeb.

Vydáno pod