Rath rozeslal hejtmanům návod, jak vyzrát na poplatky

Praha - Středočeský hejtman David Rath rozeslal svým kolegům z ostatních krajů návod, jak vyzrát na placení regulačních poplatků v krajských nemocnicích. Nejlepším řešením je podle něj způsob, kdy se pacient o nic nestará a poplatky za něj uhradí kraj formou daru. Podle dvou odborných posudků, které si hejtman nechal vypracovat, je tato cesta právně v pořádku.

„Obě stanoviska říkají, že když se bude postupovat tímto způsobem, kterým chceme postupovat, tak nás pojišťovny sankcionovat nemohou, protože je to v souladu s platným zákonem,“ řekl Rath. Rušení poplatků v krajských nemocnicích bylo předvolebním slibem ČSSD.

Zdravotnická zařízení však poplatky vybírat ze zákona musejí. Když pojišťovna zjistí, že to soustavně nedělají, má právo uplatnit pokutu až ve výši 50 000 korun, a to i opakovaně. Podle autora jednoho z posudků Jana Macha ale může zastupitelstvo přijmout usnesení, že kraj poskytne svým občanům dar spočívající v úhradě regulačních poplatků. „Příslušná zdravotnická zařízení pak mohou být požádána, aby vybírala regulační poplatky v zákonem stanovené výši přímo od dárce - kraje způsobem, který bude vzájemně dohodnut,“ stojí v právním posouzení.

Pacient tak podle Ratha nebude muset poplatky hradit a následně žádat proplacení od kraje. Hejtman v nadsázce uvedl, že uvažoval i tom, že by mince nemocničními automaty jen propadávaly. Lidé by si je tak s potvrzením o zaplacení brali zpět.

Kritici rušení poplatků namítají, že tím budou krajské nemocnice zvýhodňovány na úkor městských a soukromých. Například starosta Slaného Ivo Rubík (ODS) má obavy o další osud slánské nemocnice, která je příspěvkovou organizací města a dosud hospodařila vyrovnaně, nebo se ziskem.

Opatření se nelíbí ani lékárníkům, kteří mají své provozovny v okolí krajských nemocnic. Pacienti totiž raději zamíří do lékáren v nemocničních areálech, kde ušetří za poplatky.