Psychiatrické léčebny se do konce roku změní v nemocnice

Praha – Ministerstvo zdravotnictví posvětilo přeměnu většiny českých psychiatrických léčeben. Deset ze třinácti se tak do konce roku změní na psychiatrické nemocnice. Proměna se týká například známé léčebny v pražských Bohnicích, a to už od 1. července. Naopak psychiatrická léčebna ve Šternberku na Moravě o změnu neusiluje.

Náměstek ministra zdravotnictví Marek Ženíšek mluví v souvislosti se změnou názvu především o formalitě. „My to vnímáme daleko více z formálního hlediska, že název léčebna působí mnohdy velmi negativně na řadu pacientů i na širokou veřejnost a že je to jakýsi krůček k tomu, že zkrátka dochází k destigmatizaci psychiatrie,“ řekl.

Podle některých odborníků však půjde nejen o přejmenování, ale o změnu statusu - rozšíří se totiž spektrum péče. Zatímco dosud měly léčebny hlavně dlouhodobé pacienty, nyní se posílí i péče akutní. Tu ostatně léčebny poskytují už nyní, protože na ni kapacity ambulancí častokrát nestačí. Pojišťovny však léčebnám akutní údajně neplatí, což by se po transformaci mělo změnit.

Ženíšek uvedl, že ministerstvo svým souhlasem vychází vstříc především dlouhodobým žádostem ředitelů léčeben. Aktuálně jsou podle něj na ministerstvu tři žádosti, podrobnosti neuvedl.

Psychiatrické nemocnice považují odborníci za součást reformy psychiatrické péče. Kritici varují před dvěma extrémy - jedni se obávají, že se zaváděním programů komunitní péče a posílením akutní péče v léčebnách se z psychiatrických nemocnic stanou všeobjímající zařízení. Druzí naopak varují, že ministerstvo hodlá velké léčebny zrušit, pacienti skončí na ulici nebo ve vězení. Ženíšek zdůraznil, že s rušením léčeben ministerstvo nepočítá. Pokud by se někdy v budoucnu měly transformovat, tak až budou fungovat alternativy péče.