První dáma našla „své téma“, chce se věnovat ohroženým dětem

Praha – První dáma Ivana Zemanová se bude během prezidentského mandátu svého muže angažovat v sociální oblasti, pomáhat chce zejména ohroženým dětem. Informovala o tom její tajemnice Jana Bartošová poté, co se Zemanová na Pražském hradě sešla s ředitelkou Fondu ohrožených dětí (FOD) Marií Vodičkovou. Sociální péče je tradiční oblastí, ve které se manželky českých prezidentů angažují.

„Její (Zemanové) aktivita půjde směrem konkrétní pomoci. A to zejména pomoci ohroženým dětem,“ uvedla tajemnice prezidentovy manželky Jana Bartošová. První dáma s ředitelkou FOD Vodičkovou mluvila mimo jiné o situaci v zařízeních Klokánek. Vodičková si v poslední době stěžovala na zpoždění státních příspěvků na péči pro Klokánky. Kvůli nedostatku financí nevyplácel FOD stovce pracovníků mzdy, Vodičková se obává postupného uzavírání některých zařízení.

Zemanová si také nechala vysvětlit problematiku sociálně-právní ochrany dětí. „Domluvily se, že se zase sejdou,“ dodala Bartošová.

Fond ohrožených dětí je občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Klokánek je jedním z projektů FOD, jehož cílem je nabídnout dětem místo ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodina.

Sociálně aktivní byly Havlovy ženy i Klausová

Aktivity v sociální oblasti jsou již tradičním angažmá manželek českých prezidentů. Olga Havlová v roce 1990 založila Výbor dobré vůle (později také Nadaci Olgy Havlové), který se věnoval sociálním zdravotnickým a vzdělávacím projektům. Na podobné aktivity navázala i Dagmar Havlová projektem Vize 97. Livia Klausová se zaměřila na podporu dětí ze sociálně slabých rodin a dětských domovů, spolu s manželem založila Nadační fond, jehož nejznámější aktivitou byla finanční podpora Startovné do života.

Vydáno pod