Projekt pro lepší vzdělávání žáků má zabránit úpadku průmyslu

Praha - Budoucnost české ekonomiky ohrožuje nedostatečná technická kvalifikace mladých zaměstnanců. Prohlásil to viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPČR) Pavel Juříček. K řešení situace podle něj má přispět projekt Pospolu, který SPČR připravuje společně s ministerstvem školství a který má přispět k lepší přípravě středoškoláků pro firemní praxi. Projekt počítá s intenzivnější spoluprácí podniků a škol, do 8. srpna se firmy mohou hlásit k účasti v jeho pilotní fázi.

Všichni chtějí na humanitní obory, uplatnění ale vázne

Na nedostatek technicky vzdělaných středoškoláků a učňů dlouhodobě poukazují ministerstvo školství, ministerstvo průmyslu a obchodu i politické strany. Převažující zájem mladých lidí o humanitní obory podle nich vede k nerovnováze na trhu práce, kdy podniky nemají dost kvalifikovaných techniků, zatímco absolventi humanitních škol často končí na úřadech práce.

Hospodářská krize podle Juříčka ukázala, že lépe se s oslabením vypořádaly země, kde má silnou roli průmysl. Česko mezi takové státy patří, podle Juříčka by tomu tak v budoucnu ale už být nemuselo. „Dnes už nemáme s kým konstruovat, nemáme s kým vyrábět,“ varoval. „Generace techniků postupně odchází a do budoucna by celá tato situace nevzdělanosti technických oborů by mohla ohrožovat ekonomiku České republiky,“ dodal.

SPČR tomu chce bránit zavedením podobné praxe, která již funguje například v Německu. Ve vzdělávání by se mělo přihlížet k potřebám trhu práce, takže by učební obory vycházely z reálných potřeb firem. Podniky by se pak na vzdělávání podílely prostřednictvím firemních stáží pro učitele i žáky a zajišťováním odborného výcviku. „Vzdělávací systém bude odpovídat pracovnímu trhu,“ řekl Juříček, jak si představuje výsledek celého projektu. Dnes je podle něj situace opačná a vzdělávací systém se staví podle požadavků rodičů, ale nebere ohled na využitelnost jednotlivých vzdělávacích oborů v praxi.

Zájem firem o projekt je obrovský

Projekt Pospolu je z větší části spolufinancován z evropského sociálního fondu, stát se na něm podílí patnácti procenty. Do projektu se může zapojit celkem dvacet pět škol a minimálně stejný počet firem, které utvoří dvojice či trojice. Mezi ně se rozdělí celkem 53 milionů korun, většina prostředků je ale určena přímo pro studenty a školy. Každá dvojice by měla získat podle předběžného rozpočtu 1,75 milionu korun. Studentům budou z peněz hrazeny například bezpečnostní pomůcky, cestovné do firem, ale i čas zaměstnanců, kteří se budou o praktikanty starat. Studenti si tak budou moci nanečisto vyzkoušet, jaké to je, pracovat ve firmě. V jiném případě přijdou experti firem přímo do škol a v jejich dílnách budou studentům ukazovat věci z praxe. 

Juříček také uvedl, že mezi českými podniky je o účast v projektu Pospolu velký zájem. Zároveň podotkl, že projekt je sice zaměřen především na střední školy, SPČR by ale do budoucna chtěl vytvořit obdobný projekt i pro základní školy, aby vzbudil zájem o technické obory i u mladších dětí.

Projekt podporuje i Česko-německá obchodní a průmyslová komora. „Jde o budoucnost České republiky, o její atraktivitu,“ uvedl prezident komory Rudolf Fischer. „Česko už není zemí s nízkými náklady na pracovní sílu. Kvalifikace zaměstnanců je jedním z motorů, které jí mohou přinést větší konkurenceschopnost,“ zdůraznil.