Program komplexního poradenství pomáhá obětem trestných činů už rok

Praha - V těchto dnech uběhl rok od začátku společného projektu státních a nevládních organizací, který se realizoval ve třech městech České republiky – v Třebíči, Berouně a Brně. Program komplexního poradenství obětem trestných činů za celou dobu existence využilo 240 klientů, především žen, jimž bylo poskytnuto téměř 680 konzultací.

Pomoc obětem trestných činů není v České republice novinkou, již šestnáct let mají lidé v krizových životních situacích možnost obrátit se na Bílý kruh bezpečí. Před rokem začala tato organizace, společně s Probační a mediační službou České republiky a Asociací občanských poraden, spolupracovat na projektu komplexního poradenství. „Naším cílem je vytvořit první pomoc pro oběti trestné činnosti, jak právní, tak psychosociální,“ vysvětluje Pavel Štern, ředitel Probační a mediační služby ČR, co bylo motivací pro spolupráci.

Pracovníci probační a mediační služby i zaměstnanci asociace prošli speciálním školením, aby v rámci programu pomoci byli schopni poskytovat klientům, kteří se na ně obrátí, základní právní i psychosociální pomoc. Klientem probační a mediační služby může být nejen oběť trestného činu, ale i její pachatel. Každá poradna navíc spolupracuje s právníky, takže v případě potřeby může oběti zprostředkovat i podrobnější právní poradenství.

Od listopadu minulého roku, kdy byl projekt ve třech pilotních městech spuštěn, řešili odborníci během konzultací nejčastěji dotazy související s průběhem trestních řízení a právy obětí trestných činů. Podle dlouholetých zkušeností Petry Vitoušové, ředitelky Bílého kruhu bezpečí, jsou nejvíce traumatizovány oběti násilných činů a domácího násilí. „Služby, které projekt prezentuje, vedou k tomu, aby se člověk v rozumném čase mohl natolik stabilizovat, že by byl schopen vrátit se do skoro stejné situace jako před činem,“ vysvětluje přínos programu Vitoušová.

Pilotní verze projektu končí v červnu roku 2008. Všechny tři organizace plánují pokračovat v poskytování komplexní pomoci i nadále, především ji rozšířit do ostatních oblastí České republiky a navázat spolupráci s dalšími, regionálními organizacemi. Vyloučeno není, že realizaci pokračování projektu podpoří finančně ministerstvo spravedlnosti nebo evropský sociální fond.