Pro další omezování kouření na veřejnosti je většina Čechů

Praha - Omezování kouření na veřejnosti podporuje podle průzkumu agentury STEM většina lidí, domnívají se, že by se v něm mělo pokračovat. Nadpoloviční většina oslovených (57 procent) by podporovala absolutní zákaz kouření ve všech veřejných prostorách, a to včetně restaurací, kaváren a diskoték, dvě třetiny by se spokojily s vybudováním pevné zdi mezi kuřáckými a nekuřáckými prostory.

Zřejmě příliš nepřekvapí, že pro další omezování kouření jsou především lidé, kteří se označují za odpůrce kouření (91 % z nich), tento postoj zastává i výrazná většina tzv. tolerantních nekuřáků (71 %). Mezi kuřáky je názor na omezování kouření na veřejnosti logicky v menšině. Pro omezování kouření na veřejnosti je však třetina (31 %) tzv. ohleduplných kuřáků a přibližně čtvrtina (22 %) náruživých kuřáků.

Pro přijetí zákona, který by úplně zakázal kouření ve všech veřejných prostorách, je většina obyvatel ČR (57 %), relativně vysoký podíl lidí (34 %) by přijetí takového zákona podporoval silně.

Výsledky výzkumu také ukázaly, že v české společnosti převažují nekuřáci (69 %). Hlásí se k nim jednak odpůrci kouření (v celé populaci jsou zastoupeni 36 %), a také tolerantní nekuřáci (33 %). Kuřáků je přibližně třetina (31 %), většina z nich se označuje za kuřáky ohleduplné a 7 % lidí se přiznalo, že patří mezi vášnivé kuřáky.