Případ brněnského soudce musí řešit Ústavní soud

Brno - Údajným kárným proviněním brněnského soudce Miroslava Nováka se bude zabývat Ústavní soud. Nejvyšší soud dnes na návrh Novákovy obhajoby přerušil kárné řízení a případ předložil ústavním soudcům. Ti musejí stanovit, jaké jsou pravomoci, možnosti a omezení řadového soudce v řízeních, která se týkají jeho blízkých. Hlavní je to, zda se může soudce stát obecným zmocněncem. Nejvyšší soud (NS) dnes také definitivně potvrdil předsedkyni Městského soudu v Brně Marcele Komárkové kárný postih v podobě snížení platu o 10 procent na dva měsíce. Komárková si údajně přidělovala jednoduší případy.

Podle Novákova obhájce Aleše Pejchala by Ústavní soud měl zrušit část zákona o soudech a soudcích, která zapovídá soudcům možnost působit v civilních a správních řízeních jako obecný zmocněnec. „To je takový zástupce, který nemá nárok na odměnu a většinou to dělá výjimečně, připadá to v úvahu například u osob blízkých, tedy příbuzných a přátel,“ uvedl Pejchal.

Novák působí u Krajského soudu v Brně. Nadřízení na něj podali kárnou žalobu kvůli tomu, že se nechal pěti příbuznými a známými zmocnit k nahlížení do spisů. Dokumenty vznikly v souvislosti s vyšetřováním pracovní činnosti Novákovy manželky, jež působila jako správkyně konkurzní podstaty. Údajně se neoprávněně obohatila. Obvinění spojené se stotisícovými nároky však bylo patrně vykonstruované.

Novák prý jen zjišťoval, kdo chce ekonomicky zlikvidovat jeho rodinu 

Vrchní soud v Olomouci nejprve zprostil Nováka obvinění, ovšem Nejvyšší soud rozhodnutí zrušil a nařídil nové projednání případu. Vrchní soud pak napodruhé uložil brněnskému soudci důtku, tedy nejmírnější trest. Novák se přesto odvolal. Tvrdí, že se nijak nezpronevěřil soudcovským povinnostem a zásadám. „Když se někdo snaží ekonomicky zlikvidovat moji rodinu, mám právo si zjistit, o co tam jde,“ řekl Novák při dnešním jednání.

Novák do spisu nahlížel v pracovní době 

Novákovým nadřízeným vadilo i to, že do spisů nahlížel v pracovní době. Cesta mezi jeho pracovištěm a druhou soudní budovou trvá asi 15 minut chůze. „Když si vezmu, kolikrát tam byl, tak už tady vidím pochybení v tom, že nedal na vědomí to, že opustí na tak dlouhou dobu pracoviště,“ uvedl předseda krajského soudu Jaromír Pořízek. „Bylo to většinou v polední přestávce a nadpracoval jsem si to,“ reagoval Novák.

Novákovou kauzou se začne Nejvyšší soud znovu zabývat až poté, co Ústavní soud vyjádří svůj názor na spornou pasáž zákona o soudech a soudcích. Bude to zřejmě trvat řadu měsíců.


Soudkyně Komárková si přidělovala jednodušší případy

Soudkyně Komárková trvala na tom, že se kárného prohřešku nedopustila. Povinnost rozdělovat kauzy jednotlivým soudcům prý vyplývala z její funkce předsedkyně. Podle olomouckého kárného senátu však porušila rozvrh práce. Od poloviny roku 2007 do jara 2008 se ujala 45 jednodušších případů, převážně rozvodů, zpětvzetí a podobně.

„Byl to můj dobrý úmysl, který naprosto nevyšel. Snažila jsem se snížit počet nevyřízených věcí u městského soudu, což jsem asi neměla dělat,“ řekla dnes Komárková. Její nadřízený, šéf krajského soudu Jaromír Pořízek, tvrdil, že Komárková porušovala rozvrh práce systematicky a dlouhou dobu.

Vydáno pod