Přímá volba prezidenta dostala obrysy

Praha – Zástupci koaličních stran spolu se členy ČSSD se dnes poprvé sešli nad vládním návrhem zákona o přímé volbě prezidenta. V brzké budoucnosti se hodlají zabývat především dvěma modely – tzv. senátním, který znamená postup dvou nejúspěšnějších kandidátů, a vedle toho ještě australským modelem, kdy by prezident vzešel přímo z jednokolové volby. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil dnes na tiskové konferenci uvedl, že zadali další expertní posudky právním odborníkům. Rovněž tlumočil, že účastníci setkání se shodli na tom, že by prezident neměl být odvoláván plebiscitem nebo jiným způsobem lidového hlasování, ale jsou ochotni dále rozvažovat o změnách v odpovědnosti prezidenta.

„Jsme si vědomi toho, že současná úprava velezrady není zcela dostačující, a proto jsme ochotni se bavit o úpravách běžných v dalších západních zemích, jako je třeba odpovědnost prezidenta za porušení ústavy, nebo případná odpovědnost prezidenta za spáchání závažné trestné činnosti,“ konstatoval Jiří Pospíšil a dodal, že na příštím setkání by se již měly projednávat konkrétní návrhy.

Vláda a nejsilnější opoziční strana nyní uvažují o dvou modelech přímé volby. Podle jedné z variant by prezident byl volen ve dvou kolech, podobně jako při volbách do Senátu. Druhá možnost je, že by lidé šli k volbám jen jednou, hodnotili by ale všechny kandidáty na prezidenta tím, že by je seřadili podle své preference. Podobný model se používá v parlamentních volbách v Austrálii. Podrobnou analýzu toho, jak by přímá volba prezidenta mohla vypadat, mají nyní zpracovat legislativní rada vlády i další právní experti. Další kolo stranického jednání o přímé volbě je na programu 2. března.

Přehled bodů, na kterých se dnes straničtí vyjednavači rámcově shodli:

 • Dvě možnosti přímé volby:
  1. dvoukolový model obdobný volbám do českého Senátu
  2. tzv. australský model, kdy volič ohodnotí všechny kandidáty
 • Prezident nebude odvolatelný lidovým hlasováním. Bude se diskutovat o variantě impeachmentu, kdy by o odchodu hlavy státu na základě žádosti obou komor Parlamentu rozhodoval Ústavní soud
 • Pokud se strany shodnou na změně pravomocí, budou se týkat jen:
  1. podílu vlády či ministra spravedlnosti na udělování milostí a jakého typu milostí, zda jen u pravomocných rozhodnutí, či také abolicí (před zahájením nebo pravomocným skončením trestního řízení)
  2. podílu vlády či některého ministra na jmenování členů bankovní rady ČNB
  3. podílu vlády či ministra spravedlnosti na jmenování funkcionářů Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu

Legislativní rada vlády již doporučila přijmout dvoukolovou variantu, využívající podobný princip, jakým se volí senátoři. Kandidáta na prezidenta by podle vládního návrhu mohla nominovat buď desítka poslanců či senátorů, anebo petice podepsaná nejméně 50 000 občany. Taková podoba se přitom těší i podpoře většiny politické scény. „Budeme hledat všechny možné způsoby, jak tento návrh prosadit,“ sliboval dříve poslanec opoziční ČSSD Jeroným Tejc.

Zástupci vlády a ČSSD se zatím neshodli na tom, zda a jak by se po zavedení přímé volby měly změnit pravomoci prezidenta. Vymezili ale okruh pravomocí, který by se případně mohl upravit. Pokud se pravomoci změní, bude se to týkat jmenování a výběru členů bankovní rady České národní banky, udělování milostí a jmenování funkcionářů Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, řekl Pospíšil.

Hlasování zákonodárců
Zdroj: ČT24
Vydáno pod