Příklon extrémní pravice k neonacismu se zvyšuje

Praha - Příznivci neregistrované pravicově extremistické organizace Národní odpor se podle výroční zprávy Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) za rok 2007 stále více přiklánějí k neonacismu. Extremisté podle útvaru propagují takzvané hnutí bílé síly, tedy společný boj árijských národů. Policie v loňském roce zaznamenala i větší aktivitu levicových extremistů, která se podle ní projevila především hromadnými akcemi namířenými proti neonacistům.

Organizace svoje postoje prosazuje zejména pořádáním koncertů stejně smýšlejících skupin, demonstracemi a protestními pochody, které podle policie nahlašuje pod různými fiktivními záminkami. V loňském roce uspořádali zltrapravicoví extremisté takových akcí 26. „Jedná se oproti předchozímu roku o stoupající trend, který lze pozorovat i z dlouhodobějšího hlediska,“ uvádí se ve zprávě ÚOOZ.

Půda pro vstup do vyšší politiky

Podle odborníků, kteří se danou problematikou zabývají, si extremisté chystají půdu pro vstup do vyšší politiky. Dělnická strana například letos postavila jednoho kandidáta do Senátu, do krajských voleb jde v celé zemi. V komunálních volbách před dvěma roky získala tři zastupitele. Akcemi se proto snaží získat větší podporu veřejnosti a více či méně otevřeně šířit neonacistické ideologie.

Extrémní pravicová scéna se také intenzivně propojuje. Příznivci neonacistického Národního odporu jsou častými hosty na akcích ultrapravicové Dělnické strany. Aktéři si i stále hlasitěji stěžují na policejní dozor a častější zásahy. Ministerstvo vnitra také zaznamenalo častější otevřené násilí proti policii.

Taktika se přebírá ze zahraničí 

Podle odborníků přebírají extremisté taktiku od podobně smýšlejících skupin v zahraničí. „Struktura Národního odporu vychází z osvědčeného principu zahraničních neonacistických uskupení: odpor bez vůdce, kdy jednotlivé buňky jsou prakticky samostatné,“ uvádí ÚOOZ. Všechny buňky se pak podle útvaru snaží ze vstupného na koncerty a z prodeje propagačních materiálů platit své další akce a podporovat vězněné kamarády, které nazývají válečnými zajatci.

Vydáno pod