Při chůzi po obrazcích mizí projevy Parkinsonovy nemoci

Události: Experimenty se šachovnicí ukazují, jak se dá při chůzi vyzrát na Parkinsonovu nemoc (zdroj: ČT24)

Jednoduché geometrické vzory na podlaze můžou výrazně usnadnit život lidem s Parkinsonovou nemocí, protože jim umožňují překonat potíže s chůzí. Lékaři o tom vědí už déle, odborníci z první lékařské fakulty nyní testují, jaký vzor pacientům pomůže nejvíc.

„Lidé s Parkinsonovou nemocí mají potíže s prováděním automatických pohybů, což je drtivá většina toho, co v životě děláme. Ať už jde o chůzi nebo gestikulaci. Dlaždice, které používáme, představují něco, co může pomoc překonat automatizmus pohybu,“ vysvětluje fyzioterapeut 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Ota Gál.

Experimenty s chůzí po geometrických obrazcích
Zdroj: ČT24

Testy s šachovnicí na zemi naznačují, že potíže s chůzí, které Parkinsonova choroba také způsobuje, zničehonic mizí. Mozek totiž najednou dokáže kroky mnohem lépe řídit. Jde o způsob, jak při chůzi používat vědomí.

Šachovnice na zemi a potíže s chůzí jsou fuč

„Ten vzor rozbije stávající model chůze. A člověk dostane nový model. Přímo k tomu používám hrany a rastry různých vzorců nebo obrazců,“ popisuje efekt geometrických obrazců pod chodidly Pavel Kneř, který žije s Parkinsonovou nemocí už 20 let.

Odborníci z první lékařské fakulty při pokusech zkoušejí různé tvary obrazců, stejně tak testují rozdíl mezi obrazci vytvářenými skutečnou dlažbou a promítanými na zem. Pokud by totiž v efektu nebyl žádný rozdíl, nebylo by třeba nutné měnit podlahy.

Vzory by se mohly objevit na zemi v různých prostředích, kde se lidé s Parkinsonovu nemocí pohybují. Usnadnit chůzi jim to může třeba v nemocnicích, v jejich bytech ale i na ulicích. Právě probíhající pokusy mají vliv i na vznik pravidel, jak takto bezbariérové prostory tvořit, jimž se věnují na Fakultě architektury ČVUT.

  • Parkinsonovou chorobou onemocní lidé zpravidla mezi 50. a 60. rokem života. Každý desátý nemocný uslyší tuto diagnózu už před 40. rokem, právě u těchto mladších pacientů je potvrzena souvislost s mutacemi genů. Každý rok diagnostikují lékaři v Česku 1000 až 1500 nových pacientů, v roce 2030 by tak mohlo v Česku žít až 40 000 lidí s Parkinsonovou chorobou.
  • Parkinsonova choroba je známá již od starověku. Poprvé však byla popsána roku 1817 londýnským lékařem Jamesem Parkinsonem.
  • Větší riziko výskytu Parkinsonovy choroby se vyskytuje u lidí nad 50 let. Zhruba u 15 % pacientů se ale nemoc může objevit už před čtyřicítkou a ve výjimečných případech ještě dřív. Budoucí výskyt Parkinsonovy choroby však nelze předpovědět. Dosud neexistují důkazy, které by vysvětlovaly výskyt tohoto onemocnění. Vědci se však kloní k teorii, že nemoc může být důsledkem genetických predispozic a vlivu vnějšího prostředí. Existují ovšem i případy, kdy se Parkinsonova choroba vyskytla i u lidí kolem 40. roku (např. herec Michael J. Fox, zakladatel nadace pro výzkum Parkinsonovy nemoci) ve výjimečných případech i u mladších lidí.
  • Zdroj: Wikipedie