Předseda Soudcovské unie vidí v justici prostor pro korupci

Praha - Nový prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník připouští, že v oblasti justice existuje prostor pro korupci. Příčinu vidí v neplynulém průběhu soudních řízení. Účastníci se pak mohou pokoušet ovlivnit soudce, aby o jejich věci rozhodl přednostně, nebo naopak záměrně s velkým zpožděním.

Lichovník hledá důvody třeba ve vícestupňovém systému soudů. „Na soudech prvního stupně úplatkáři soudce neuplácejí, protože vědí, že spor ještě může pokračovat u soudu odvolacího. A tam by zase museli uplatit celý tříčlenný senát, což nepovažuji za pravděpodobné,“ vysvětlil.

Prezident Soudcovské unie se domnívá, že potenciál pro korupci nabízí průtahy v jednotlivých kauzách. S tímto problémem souvisí i to, že v jednotlivých krajích soudí soudy různě rychle. Proto je podle Lichovníka důležité zajistit, aby se právo na spravedlivý proces bez průtahů dostalo lidem ve všech okresech a regionech.

Na dnešní konferenci pořádané českou Transparency International (TIC) a nazvané Transparentnost a důvěryhodnost výkonu spravedlnosti se sešlo zhruba 80 soudců, advokátů i státních zástupců. Jedinou institucí, která podle ředitele TIC Davida Ondráčky nereagovala na pozvání, bylo Nejvyšší státní zastupitelství. Nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká údajně svolala na dnešní den poradu, takže několik žalobců, kteří měli na konferenci přijet, muselo svou účast odříct.

Osobní kvality jednotlivých soudců a žalobců shledávají účastníci dnešní konference jako nejdůležitější faktor pro důvěryhodnost justice. Výběr osob, které budou tyto funkce zastávat, je podle účastníků diskuse stále nedoceněnou záležitostí. Změna by byla skutečnou reformou soudnictví.