Právník Zavadil dostal za inzerát proti Schwarzenbergovi pokutu 850 tisíc

Praha - Právník Vladimír Zavadil dostal v kárném řízení pokutu 850 tisíc Kč za to, že při prezidentské volbě zadal inzerát proti Karlu Schwarzenbergovi, který prý byl neetický. Celostránková inzerce vyšla před druhým kolem prezidentské volby v deníku Blesk bez uvedení zadavatele. Tým Karla Schwarzenberga reagoval trestním oznámením kvůli textu inzerátu. Zavadilovi hrozilo až vyškrtnutí ze seznamu advokátů - 850tisícová pokuta je nejvyšší možná, jakou mohl kárný senát uložit. Rozhodnutí ale ještě není pravomocné.

V zákoně se praví, že volební agitace, včetně útoku na některého z kandidátů, musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli. Zákon také stanoví, že nesmějí být o kandidátech zveřejňovány nepravdivé údaje. Mediální agentura Mindshare, jejímž prostřednictvím Zavadil text zadal, se za inzerát v Blesku omluvila s odůvodněním, že neznala jeho obsah. Od tohoto inzerátu se distancoval také Zemanův tým.

Text inzerátu proti Schwarzenbergovi

  • Řekl, že by měl být prezident Eduard Beneš podle dnešních zákonů postaven před Haagský tribunál pro válečné zločince
  • děkuje za podporu představiteli Sudetendeutsche Landsmannschaftu Berndu Posseltovi
  • považuje poválečný odsun Němců za nespravedlivý, aniž bere na zřetel Mnichovský diktát, okupaci Československa a statisíce českých obětí II. světové války
  • považuje Benešovy dekrety za neplatné a tím připravuje půdu pro vrácení majetku potomkům válečných zločinců

Podle mluvčí České advokátní komory Ivy Chaloupkové kárný žalobce vinil Zavadila z toho, že nedodržel ustanovení zákona o advokacii a pravidla profesionální advokátní etiky, která mu ukládají povinnost všeobecně poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu. „Kárný senát vynesl rozhodnutí, že advokát je kárně vinen. Neuspěl se svou argumentací, že inzerát nezadal jako advokát, ale jako soukromá osoba. Podle názoru kárného senátu právě to není rozhodující,“ uvedla mluvčí.

Podle ní bylo v inzerátu přinejmenším jedno nepravdivé tvrzení: o tom, že Schwarzenberg děkoval za podporu představiteli Sudetendeutsche Landsmannschaftu Berndu Posseltovi. Ten krátce po zveřejnění inzerátu v mediích prohlásil, že žádné stanovisko k volbě českého prezidenta nevydával.

Kárný senát ČAK mohl Zavadila buď zbavit kárného obvinění, nebo mu uložit některé z kárných opatření: napomenutí, veřejné napomenutí, pokutu až do výše stonásobku minimální mzdy, dočasný zákaz výkonu advokacie nebo - jako nejvyšší kárné opatření - vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

Vydáno pod