Právník Uhl: Žalobu na prezidenta jsem sepsal já

Praha - Autorem textu žaloby na prezidenta Václava Klause pro velezradu je právník Pavel Uhl. V rozhovoru pro dnešní Lidové noviny (LN) uvedl, že původní návrh počítal s tím, že se prezident bude zpovídat z osmi skutků. Zvažovalo se například, že pochybil při známé nevůli odvolat ministry. Žaloba má pět bodů, jedním z nich je kontroverzní novoroční amnestie. Ústavní soud dnes oznámil, že v řízení o žalobě bude soudcem zpravodajem Jan Musil. Právě on má nyní největší roli při posuzování historicky první žaloby na hlavu státu.

„Původně těch výtek bylo osm. Nakonec jsme ale vybrali ty, kde považujeme míru porušení ústavy za nejintenzivnější,“ řekl deníku Uhl, jehož rodiče jsou signatáři Charty 77 Petr Uhl a Anna Šabatová. Zvažovalo se prý také, zda Klause nežalovat kvůli jeho neochotě odvolávat automaticky ministry na návrh předsedy vlády.

Konečný počet pěti bodů žaloby se podle Uhla ustálil díky vzájemné diskusi se senátory. „I když se neobjevily ve skutkově větě, zmínil jsem je v odůvodnění, proč má žaloba uspět. Poukazuji, že k porušení ústavy u prezidenta nedochází výlučně u skutků, které jsme vyjmenovali. Ale že jde o obecnější rys jednání hlavy státu,“ poznamenal v rozhovoru Pavel Uhl.

Bývalý prezident Václav Klaus
Zdroj: Richard Gardner/Isifa/Rex Features

Cílem žaloby podle Uhla není trestat prezidenta za jeho postoje, ale ujasnit si, jakou formou je ještě přípustné je prosazovat. „Cílem nebylo vytvořit pachuť, ale řešit právní otázku, kam až mohou kroky prezidenta sahat. Nebo spíše jaké všechny prostředky k jejich prosazování může použít,“ vysvětlil právník. Jestliže někdo obhajuje používání protizákonných prostředků tím, že je trestán za své názory, tak je to od něj falešné, dodal.

Soudcem zpravodajem v řízení o ústavní žalobě bude Jan Musil. Určil jej algoritmus, jehož pomocí si soudci rozdělují závažné kauzy. Jeho role při posuzování senátní žaloby bude zcela klíčová. Zpravodaj připravuje podklady pro plénum, právě na zpravodaji nejvíce záleží, jakým směrem se bude uvažování soudu ubírat. O výsledku ale beztak hlasuje plénum, tedy sbor všech soudců.

Soudce Musil je expert na trestní právo s akademickou hodností profesora. Působil na Univerzitě Karlově, později přešel na Policejní akademii ČR, kterou v 90. letech vedl jako rektor. V listopadu 2003 jej Klaus jmenoval ústavním soudcem.

Musil bude ústavní žalobu řešit přednostně před všemi ostatními kauzami. Pokud ji soud z nějakého důvodu neodmítne bez věcného projednání, musí podle zákona svolat veřejné zasedání, na kterém dostanou prostor k vyjádření jak zástupci Senátu, tak prezident a jeho obhájci. Jednání by se mohlo uskutečnit nejdříve koncem března.

S požadavkem o sepsání textu žaloby právníka oslovil senátor Jiří Dienstbier (ČSSD). „Musím říct, že žaloba je věc, se kterou se vnitřně ztotožňuji. Neměl jsem tedy problém tu práci přijmout,“ přiznal Uhl a dodal, že klientem byla skupina senátorů. Od nich vzešlo zadání, co má žaloba obsahovat co do výčtu skutků.

Senátoři vytýkají odcházejícímu prezidentovi kromě amnestie i to, že dosud nepodepsal doplněk Lisabonské smlouvy o novém záchranném fondu eurozóny, že otálel s podpisem dodatku k Evropské sociální chartě. Součástí žaloby je i výtka, že Klaus nerozhodl o jmenování Petra Langera soudcem, ačkoliv mu to pravomocně uložily soudy. Dále ho Senát žaluje kvůli tomu, že nenavrhuje soudce Ústavního soudu a jejich počet tak klesl z 15 na 12, což soud údajně ochromuje.

Kdo je Pavel Uhl?

Sedmatřicetiletý Uhl vystudoval pražská práva a politologii na FSS MU v Brně. Je advokátem v kanceláři, kterou zakládal současný předseda ÚS Pavel Rychetský. Jeho rodiči jsou signatáři Charty 77 Petr Uhl a Anna Šabatová. K Ústavnímu soudu už v minulosti podával návrh na snížení platů pro žalobce a napadl zde průběh komunálních voleb v Praze v roce 2010. Ve stejném roce také zastupoval rodinu popálené dívenky Natálie Kudrikové v procesu se čtyřmi příznivci extrémní pravice, kteří Romy napadli.

Vydáno pod