Praha otevřela první českou kliniku na léčbu závislostí

Praha - V metropoli se dnes otevřela první česká klinika adiktologie, zaměřená na léčbu, prevenci a výzkum závislosti na alkoholu i nelegálních drogách. Vznikla ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) spojením Centra adiktologie a Oddělení pro léčbu závislostí. Klinika navazuje na dílo docenta Jaroslava Skály, který v roce 1951 založil u Apolináře první záchytku na světě jako zdravotnické zařízení. Na nelegálních drogách je v ČR závislých zhruba 30 000 lidí, rizikově pije alkohol kolem půl milionu lidí.

Klinika má sedm pracovišť - lůžkové oddělení pro muže, ženy, detoxifikační oddělení, centrum metadonové substituce, oddělení pro psychoterapii a rodinnou terapii a ambulance pro alkoholové a nealkoholové závislosti. Vedle léčby a výzkumu bude zajišťovat také výuku studentů medicíny a stomatologie v pregraduálním i magisterském studiu a připravuje se na akreditaci pro postgraduální studium v češtině a angličtině.

Podle přednosty kliniky Michala Miovského je klinika průkopníkem sjednocujícího přístupu oboru, který vedle diagnostiky, prevence a léčby zahrnuje i vymáhání práva a drogovou politiku. „Žádné peníze jsme ke vzniku kliniky nedostali ani nepotřebovali, slučují se dva provozy, které mají své rozpočty,“ dodal. Další peníze od zdravotních pojišťoven chce klinika vyjednat na zřízení navazující péče o děti a dorost závislé na drogách a alkoholu. Po pobytu na detoxu v Nemocnici pod Petřínem pro ně není v Praze žádné specializované státní zařízení.

První protialkoholní oddělení u Apolináře založil docent Skála v roce 1948. Záchytka tu byla v letech 1951 až 1993, poté ji nahradilo první detoxifikační lůžkové oddělení v ČR pro pacienty s odvykacími stavy před nástupem na léčbu závislosti. V roce 1967 bylo u Apolináře otevřeno Středisko pro děti, mládež a rodinu, v roce 1971 v Lojovicích první pobočka v ČR pro léčbu žen. Ta je teď součástí pražského pracoviště, kde od roku 1948 nepřetržitě funguje mužské lůžkové oddělení. Od téhož roku zde pracuje nejstarší socioterapeutický klub KLUS.

Oddělení léčby závislostí otevřelo v roce 1996 první ambulanci pro pacienty závislé na alkoholu, o rok později první metadonový substituční program pro narkomany a v roce 2002 ambulanci pro pacienty závislé na nealkoholových drogách.