Praha má vlastní projekt na podporu Romů

Praha – V hlavním městě už dva roky funguje projekt EQUAL na podporu Romů v oblasti celoživotního vzdělávání a zaměstnávání. Hlavním cílem je vytvořit fungující model, který v současné době vlastně neexistuje, zlepšit uplatnění pražských Romů na trhu práce a zvýšit jejich vzdělanost a kvalifikaci. Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny hlavně na mladé Romy a studenty, na nezaměstnané, na romské ženy a podobně. Projekt bude pokračovat až do poloviny roku 2008.

Oficiální číselné údaje o počtu nezaměstnaných Romů nejsou dostupné, protože úřady práce nesmí vést evidenci uchazečů podle jejich národní příslušnosti. V hlavním městě se ale mluví přibližně o 80 procentech. Jako hlavní důvody nezaměstnanosti vidí koordinátorka projektu Stanislava Ondová vzdělávání a velmi malé sebevědomí. „Snažíme se nejen Romům práci hledat, ale také je na trh práce připravovat. Pak už je to na nich,“ uvedla Ondová.

Veškeré rekvalifikační kurzy v rámci programu jsou díky financím z Evropských strukturálních fondů zdarma. Hlavní podmínkou je absolvování celého kurzu. Klienty vyhledávají i terénní zprostředkovatelé práce z občanského sdružení Romea. Celkově pak na projektu spolupracuje pět organizací, které se věnují konkrétním činnostem. Příjemcem celého grantu je občanské sdružení Slovo 21. Důležitou část tvoří i vzdělávání – řada učastníků už byla přijata na střední a vysoké školy.

V regionech by o možné pomoci měli informovat místní romští poradci a krajští koordinátoři. „Nedokážu v současné době říci, jestli se nám podaří získat finanční prostředky na to, abychom projekt mohli rozšířit i do dalších měst a regionů,“ dodala Stanislava Ondová.

V České republice už proběhlo několik programů, které měly pomoci Romům. Podle Ondové by měl být tento projekt inovativní právě v individuálním přístupu k lidem. Do akce se zatím zapojilo 1106 účastníků a podařilo se zaměstnat 97 lidí.