Posudkových lékařů je nedostatek a třetina brzy skončí - můžou na to doplatit postižení

Události: Nedostatek posudkových lékařů (zdroj: ČT24)

Lékařské posudkové službě hrozí kolaps. Většina posudkových doktorů je totiž starších padesáti let a kvůli služebnímu zákonu jich má do roka a půl skončit zhruba třetina. Nedostatek jich je přitom už nyní. Podle zástupců handicapovaných nestíhají řádně prověřovat každý případ a chybují. V důsledku tak postižení například přijdou o část příspěvku na péči.

Pro handicapované je to, do jaké kategorie postižení je posudkový lékař zařadí (takzvaný stupeň závislosti), velmi důležité. Například Jakub Svěrák z Plzně měl úraz míchy a od pasu dolů se nepohybuje. Přesto se dokázal alespoň na částečný úvazek vrátit do práce. Jenže aby mohl v běžném životě alespoň částečně „fungovat“, potřebuje pomoc rodičů i pečovatelů.

Jejich asistenci si platí právě z příspěvku na péči. Při posledním posudku ale spadl o kategorii níž, a přišel tak o čtyři tisíce korun. Přitom, jak uvádí, vzhledem k jeho diagnóze je nemožné, aby se mu zlepšila hybnost prstů nebo schopnost psát. 

I posudkový lékař se může splést

Proti rozhodnutí plzeňského posudkového lékaře se Jakub Svěrák odvolal a uspěl. Stejný doktor podle Asociace paraplegiků sporně rozhodl i v dalších případech. Sepisují na něj proto stížnost a bojují za to, aby dalším lidem příspěvek na péči neadekvátně nesnižoval.

Ředitel odboru lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení Miroslav Bosák připouští, že i „posudkáři“ se můžou splést. „Proto máme odvolací řízení,“ dodává.

Argumentuje ale i tím, že jsou posudkoví lékaři přetížení. Na jednoho doktora teď připadá přes 1200 posudků za rok, a to znamená pět denně. 

Kvůli služebnímu zákonu práce posudkovým lékařům ještě přibude

Všichni posudkáři starší sedmdesáti let budou kvůli služebnímu zákonu muset skončit. V důchodovém věku je jich teď celá polovina. Šestnácti lékařům je dokonce přes osmdesát let. 

  • 30–49 let - 88 lékařů
  • 50–59 let - 148 lékařů
  • 60–69 let - 176 lékařů
  • 70–79 let - 80 lékařů
  • 80–89 let - 16 lékařů
  • Zdroj: ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení chce situaci urychleně řešit. Podle Miroslava Bosáka se bude snažit, aby část agendy od posudkových lékařů převzali nezdravotničtí pracovníci.

Taky Národní rada osob se zdravotním postižením chce do celého procesu zapojit třeba terapeuty, zdravotní sestry nebo sociální pracovníky. Tím by se podle nich riziko chybných posudků snížilo. Jak totiž říká předseda rady Václav Krása, pohled jednotlivce je vždy subjektivní a neodráží skutečnou situaci.

Za málo peněz hodně posudků

Zájem o práci posudkového lékaře je přitom malý - důvodem je i to, že práce je moc a odměna nízká. V tomto by ale naopak služební zákon mohl pomoci. Ministerstvo práce jim chce přidat a motivovat je i bonusy.

  • Příspěvek na péči dostávají handicapovaní lidé odkázaní na pomoc jiných od roku 2007. 
  • Zatím dostávají dospělí lidé podle stupně závislosti 800 až 12 000 korun a děti do 18 let 3000 až 12 000 korun.
  • Příští rok se příspěvek na péči zvýší o desetinu. Stane se tak od 1. srpna.
  • Příspěvek pobírá více než 330 tisíc lidí, loni na ně MPSV dalo 20,4 miliardy korun. Letos má vyhrazeno již 21 miliard, desetiprocentní valorizace od srpna by měla přijít na další miliardu.
Vydáno pod