Pošty postupně vrací zásilky ze zahraničí, které to nestihly do Vánoc

Události ČT: Na poštách čekají balíčky ze zahraničí na své adresáty (zdroj: ČT24)

Objednané zásilce z Číny to do České republiky chvíli trvá. Kdo chtěl obsah balíčku použít jako vánoční dárek, mohl mít smůlu. Mnohdy nestíhaly e-shopy, ale ke zpoždění mohli přispět i celníci, jejichž rukama zásilky ze zahraničí prochází.

Skoro na každé poště se najdou desítky zásilek, které zákazníkům nestihly dorazit před Štědrým dnem. Když si je teď v lednu nevyzvednou, jsou postupně vraceny zpět odesílatelům. Ve skladech totiž mohou zůstat nanejvýš 15 dní. Ještě větší počet balíků vracejí celníci z mezinárodní pošty, kteří museli zkontrolovat na dvacet tisíc zásilek denně.

Každá zásilka ze zahraničí musí projít kontrolou rentgenem. Tam, kde vznikne podezření, je navíc potřeba, aby celní správa obsah prohlédla. Celníci například zabavují padělky a k zákazníkovi nakonec nic nedorazí.

 • Zásilky ze zemí Evropské unie se nepředkládají k celnímu řízení, ale po roztřídění směřují k adresátovi.
 • Zásilky z ostatních zemí převezme vyměňovací pošta v Plzeňské ulici v Praze-Košířích, kde procházejí celním řízením, při kterém je stanoven další postup:
 • Když zásilka nepodléhá proclení, je celně propuštěna do další přepravy.
 • Když je zásilka určena k vyclení, bude vyměřeno clo a DPH, nebo vyměřeno pouze DPH (u zboží, které bylo osvobozeno od cla, hodnota zboží je 22 EUR a vyšší).
 • Případně je zásilka uložena v celním skladě a adresát je vyzván „Oznámením o příchodu zásilky ze zahraničí“ k doplnění chybějících údajů o zásilce.
 • Zdroj: Česká pošta

Počty balíčků z ciziny rostou

Podle celní správy byl nápor objednávek ze zahraničí zatím vůbec největší. „Je od roku 2012 čtyřnásobný. Koncem roku jsme evidovali přes 6,5 milionu zásilek,“ řekla mluvčí celní správy Šárka Miškovská.

Pokud obsah před celníky neobstojí nebo je cena balíčku vyšší než 22 eur, musí lidé doložit další dokumenty a zaplatit clo. Jelikož zásilky ze zemí mimo Evropskou unii míří na pražskou vyměňovací poštu, může být pro mimopražské komplikované s úřadem jednat. Nabízí se tak i možnost za poplatek zplnomocnit Českou poštu, která se o proclení postará. „Pro lidi, kteří například nejsou z Prahy, je to snazší a rychlejší,“ uved mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

 • Není zřejmé, zda zboží v zásilce je obchodní nebo neobchodní povahy.
 • Hodnota zásilky je zřejmě vyšší než uváděná cena (podhodnocení zásilky).
 • Zásilka obsahuje zboží podléhající zákazům a omezením.
 • Zásilka obsahuje nadlimitní množství zboží.
 • Absence zmocnění k celnímu řízení.
 • Zdroj: Celní správa ČR

Poštovní police jsou teď stále zaplněné, stovky lidí se o své balíčky nepřihlásily. Ve chvíli, kdy se balík ze zahraničí uloží na cílové poště, má zákazník patnáct dní na to, aby si ho vyzvedl. Zásilky v rámci Česka mají ještě kratší lhůtu. Následně se vrací odesílateli, což se hradí z nákladů na doručení. Právníci ale varují, že si za takovou službu může odesílatel účtovat poplatek.