Policie rozpustila shromáždění aktivistů na Šumavě nezákonně

Plzeň - Policie při rozpuštění shromáždění aktivistů blokujících v létě kácení na Šumavě zasáhla protizákonně, konstatoval Krajský soud v Plzni. Jeden z účastníků červencové blokády, přírodovědec Mojmír Vlašín, podal správní žalobu proti nezákonnému rozpuštění shromáždění, a soud mu dal zapravdu. Policie trvá na tom, že její zákrok na Šumavě byl v souladu se zákonem, a také aktivisty kritizuje, že verdikt prezentují, i když není zatím pravomocný.

„Soud v rozhodnutí konstatoval, že policie zasáhla protizákonně. Policisté pochybili zejména v tom, že se vůbec nezabývali otázkou oprávněnosti kácení, proti kterému blokáda směřovala. Nesprávně také vyhodnotili otázku, proti komu zasahovat,“ tvrdí Vlašínova právnička Zuzana Candigliotová z Ligy lidských práv. I když stížnost podal Vlašín, rozhodnutí soudu se podle ní vztahuje na celou blokádu. Stížnost podali na termín od 25. července, kdy začala policie zasahovat, a na dny následující.

Podle soudu policie nesprávně vyhodnotila povahu protestu. Měla totiž postupovat v souladu se zákonem o právu shromažďovacím. Jenže policisté s aktivisty jednali jako s osobami, které se dopouštějí přestupku podle zákona o lesích. „Soud oproti tomu shromáždění těchto aktivistů posoudil jako shromáždění osob, které hodlaly vyjádřit svůj postoj v otázce kácení lesa,“ uvedl místopředseda soudu Václav Roučka.

Reportáž Jana Dvořáka (zdroj: ČT24)

Vlašín byl od počátku přesvědčen o tom, že správa parku nemá oprávnění kácet kůrovcem napadené stromy v lokalitě Na Ztraceném. Porážení stromů se snažil nejprve zabránit podáváním podnětů kompetentním orgánům i oznámením na policii. Když neuspěl, zvolil s dalšími aktivisty blokádu. Proti účastníkům, kteří se zdržovali v místech označených pro těžbu, zasáhla policie, vyváděla je v prostoru, některé předvedla na policejní stanice.

Aktivista Mojmír Vlašín:    

„V policejním státě vystupuje policie vždy na straně moci, zatímco v právním státě musí policie stát na straně práva. Nemůže bez rozmyslu stranit státním institucím na úkor občanů. Myslím, že rozhodnutí soudu nás posunulo výrazně směrem ke skutečné vládě práva.“

Aktivisté budou možná žádat satisfakci

„Vzhledem k tomu, že za každý protiprávní zásah policie nese stát odpovědnost, Liga lidských práv doporučuje účastníkům shromáždění domáhat se po státu omluvy a finančního zadostiučinění,“ dodala právnička. Mluvčí blokády Vratislav Vozník řekl, že už ví nejméně o dvou lidech, kteří budou od policie požadovat kvůli zákroku alespoň omluvu.

Policejní mluvčí nicméně připomněla, že v případě nebylo ještě pravomocně rozhodnuto. „V současné době veškerá vyjádření zúčastněných subjektů o výsledku soudního jednání jsou v rovině spekulací,“ zdůraznila. Policie své další kroky zváží po obdržení písemného rozhodnutí soudu.