Podle většiny lidí se táta postará stejně dobře jako máma

Praha - Téměř devadesát procent Čechů a Češek si myslí, že tátové jsou v péči o děti stejně dobří jako mámy. Podle víc než jedné třetiny se ale tátové nepodílejí na každodenní péči o potomky dost. Vyplynulo to z průzkumu k projektu Táto, jak na to. Ten podporuje aktivní otcovství a větší zapojení mužů do péče o své děti.

Nezletilé dítě má 44 procent dotázaných - 41 procent mužů a 46 procent žen. Celkem 87 procent lidí míní, že otcové jsou v péči o děti stejně dobří jako matky. Jen každý dvanáctý otec si myslí, že tátové nejsou schopni se dobře o potomky postarat. Mezi matkami je o tom přesvědčena skoro každá pátá. Konzervativnější bývají ženy z vesnic a malých měst. „Mnohdy to mohou být právě ženy-matky, které brání otcům ve větším zapojení do každodenní péče s odůvodněním, že ony se postarají lépe,“ uvedli autoři průzkumu.

Víc než třetina Čechů a Češek je přesvědčena o tom, že otcové se nepodílejí na každodenní péči o nezletilé děti dostatečně. Potomky nevodí do školky či školy, nepřipravují pro ně jídlo, neobstarávají s nimi večerní hygienu či s nimi nechodí k lékaři.

Podle odborníků má každý z rodičů svou nezanedbatelnou roli - a při výchově dětí by se v ideálním případě měli doplňovat. „Obecně platí, že máma je jistota a bezpečí a táta dětem otvírá svět,“ domnívá se psycholog Petr Klíma.

Ve stejné schopnosti otců, jako mají matky, věří 61 procent dotázaných. Dalších 27 procent lidí myslí, že tátové sice stejné schopnosti jako mámy mají, o děti se ale nestarají dostatečně. Devět procent osob nevěří, že by otcové byli stejně schopní jako matky. Zbývající tři procenta oslovených sice nevěří, že by muži byli v péči stejně schopní jako ženy, ale podle nich se starají dost.

Osm z deseti otců považuje svůj podíl na péči za dostatečný. Myslí si to ale jen 55 procent matek. Nejméně spokojeny se zapojením tátů jsou ženy v menších městech a na vesnici. Nejkritičtější je podle autorů nejmladší generace, tedy lidé mezi 15 a 24 lety. Dvě pětiny z nich míní, že se otcové dost nestarají. Vzhledem k tomu, že své děti obvykle ještě nemají, vycházejí spíš ze zkušeností ze svého dětství.

Průzkum společnosti Mediaresearch proběhl loni v listopadu. Na dotazy odpovídalo 4 002 lidí ve věku 15 - 54 let. 

Reportáž Jitky Szászové (zdroj: ČT24)