Podivínský pošle miliardu na projekty využívající zemní plyn

Ostrava - Ministerstvo životního prostředí pošle miliardu na projekty využívající stlačený zemní plyn. Peníze půjdou na nákup autobusů i výstavbu plnicích stanic, oznámil v Ostravě ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský. Peníze jsou určeny pro tři regiony nejvíce postižené znečištěným ovzduším. Jsou to města Moravskoslezského a Ústeckého kraje a Brno. Žadatelé by pro své projekty mohli získat až osmdesátiprocentní podporu.

Řádově měly být obměněny stovky autobusů, uvedl první náměstek Martin Frélich. „Vím, že jen pro město Ostrava se jedná o 300 autobusů,“ uvedl Frélich, který předpokládá, že první peníze by úspěšným žadatelům mohly být proplaceny ještě v letošním roce, hlavní část peněz by se měla vyplácet příští rok na jaře. 

Podle Frélicha tyto dotace pomohou v dopravě, která je další z oblastí s významným podílem na znečištění ovzduší. „Z operačního programu jsme podpořili ocelářské projekty a probíhá tady kotlíková dotace. Toto je další doplňující způsob, jak pomoci na Ostravsku ovzduší,“ vysvětlil Frélich. Finance se pokusí získat například ostravský či opavský dopravní podnik.

Podivínský do Ostravy přijel na další zasedání pracovní skupiny pro řešení kvality ovzduší, která se v minulosti zabývala i problematikou holosečí v příměstských lesích, na něž si stěžovala některá moravskoslezská města. „S generálním ředitelem Lesů ČR jsem jednal minulý týden a bylo nám přislíbeno, že v Třinci ani ostatních dotčených městech Moravskoslezského kraje nebudou prováděny holoseče,“ ujistil ministr. Dodal, že města se navíc budou do budoucna spolu s Lesy ČR společně podílet nejen na každoroční přípravě plánů těžby a hospodaření v příměstských lesích, ale i na přípravě nového lesního hospodářského plánu po roce 2017. 

MŽP: V lesích bude podpořena rekreační funkce

„Dohodl jsem se také se Státním fondem životního prostředí, že doplníme tuto iniciativu o zatraktivnění návštěvnické infrastruktury příměstských lesů, aby i rekreační stránka lesů byla posílená,“ uvedl Podivínský. Připraven proto bude nový národní program, z něhož bude možné získat dotace například na lavičky, přístřešky či zpevnění stezek pro pěší či cyklisty.