Počet stížností na volby nakonec vystoupal na 35

Brno - Nejvyšší správní soud (NSS) obdržel v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny 35 podnětů. Zatím jich stačil vyřešit 12, žádnému nevyhověl. Lhůta pro zpochybnění voleb vypršela v sobotu v 16:00, tehdy soud evidoval 25 návrhů. Po stažení do datových schránek se počet rozrostl o deset.

Případní další stěžovatelé už šanci nemají. „Volební stížnosti doručené soudu po uplynutí zákonné lhůty budou odmítnuty pro opožděnost, jelikož zmeškání této lhůty nelze prominout,“ uvedla mluvčí soudu Sylva Dostálová.

Zatím volební senát s předsedou Vojtěchem Šimíčkem jednu stížnost odmítl, protože byla podána předčasně. Dalších 11 podání soudci vyřešili takzvanými přípisy, tedy je v podstatě odložili bez projednání, protože neměly zákonem předepsanou formu.

Zákon o volbách do Parlamentu ČR dává Nejvyššímu správnímu soudu pravomoc posuzovat návrhy na neplatnost volby konkrétního kandidáta či kandidátů. Návrh je třeba podat nejpozději deset dnů po vyhlášení výsledků voleb. Soud rozhodne do 20 dnů od obdržení návrhu, nemusí přitom svolávat veřejné jednání. Posledním rozhodovacím dnem tedy bude 29. listopad. NSS dlouhodobě zastává doktrínu, že do hlasování nezasahuje, pokud zjištěné pochybení nemohlo ovlivnit výsledek voleb.