Počet propadlíků na základních školách se snižuje

Praha - Za posledních 7 let počet dětí, které opakují některou ze tříd, klesl na polovinu. Školy k tomu ale dávají vysvětlení: děti chytřejší nejsou. Pomohl jim nový školský zákon a individuální přístup k těm, kteří se například vykazují nějakou dysfunkcí.

Před sedmi lety dvanáct tisíc, teď jen šest tisíc propadlíků. Ve školách se sice snížily i počty žáků, takový skok ale demografický vývoj nevysvětlí. Propadajících dětí ubylo hlavně kvůli zákonu, podle kterého mohou opakovat ročník jen jednou na prvním a jednou na druhém stupni základních škol.

Propadnutí znamená stigma, kterého se děti už nezbaví. Podle dětského psychologa Václava Mertina má opakování ročníku má smysl jen u nezralých školáků nebo v případě dlouhodobé nemoci.

Za snížení počtu propadlíků kromě zákona mohou i samotné školy. Slabším dětem mohou pomoci třeba individuální studijní plány nebo asistenti učitelů. Ministerstvo školství očekává, že počet propadajících žáků se bude snižovat i nadále. Nové školní vzdělávací programy mají umožnit lepší individuální přístup k dětem.