Po vstupu do Schengenu by policisté měli zůstat v pohraničních oblastech

Praha - Konečné rozhodnutí o tom, zda je Česká republika dostatečně připravena pro vstup do schengenského prostoru, by mělo být oznámeno do konce října. Dnes by se Česká republika měla dozvědět první informace o výsledku poslední kontroly z konce září. Ministr vnitra Ivan Langer je přesvědčen, že uspěje.

Poslední kontrola se zabývala způsobem využívání Schengenského informačního systému (SIS), který obsahuje například údaje o hledaných, pohřešovaných a nežádoucích osobách a odcizených vozidlech, dokladech či zbraních. Evropští experti zkoumali, zda čeští policisté umějí správně pracovat se SIS. Ministr Langer, který byl hostem studia Dobrého rána, sice připouští nějaké nedostatky, ale v zásadě je optimistický. „Samozřejmě také zkoušejí, jak policisté umějí pracovat s tím systémem vyhledávání informací, tam dílčí nedostatky jsou, protože je to nový systém, nicméně ty předběžné závěry, které máme k dispozici, nás vedou k optimismu – Česká republika to zvládla,“ dodal k průběhu hodnocení připravenosti České republiky.

V souvislosti se vstupem ČR do schengenského prostoru se počítá i s přeměnou cizinecké a pohraniční policie. „Podstatou transformace cizinecké a pohraniční policie je, aby policisté zůstali v hraničním pásmu, aby se nezhoršila bezpečnostní situace oblasti,“ snažil se Langer uklidnit starosty pohraničních obcí a měst s tím, že je přesvědčen, že změna povede ke zlepšení bezpečnostní situace v pohraničí.

Minulý týden přišla z Bruselu zpráva, že kontroly na hranicích mezi starými a většinou nových členských států EU padnou již 21. prosince, tedy necelé dva týdny před plánovaným termínem. Datum musejí ještě v listopadu oficiálně potvrdit ministři vnitra členských zemí EU.

Schengenský prostor by se kromě ČR a Slovenska měl rozšířit i o Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu a Maltu. Kypr požádal podle EU o roční odklad svého vstupu do Schengenu, protože potřebuje delší přípravu. Schengenský prostor, který se týká nejen volného pohybu, ale i ochrany osob, se jmenuje podle vesnice v Lucembursku, kde byla v roce 1985 smlouva o volném pohybu osob uvnitř EU podepsána. Do systému je zatím zapojeno 13 zemí EU (bývalá „patnáctka“ bez Británie a Irska), Norsko a Island.

Vydáno pod