Po setkání na Hradě se papež pomodlil v chrámu sv. Víta

Praha - Další zastávkou na návštěvě papeže Benedikta XVI. v Česku byl Pražský hrad. Papež se tam soukromě sešel s prezidentem Václavem Klausem a jeho manželkou Livií. Po schůzce se krátce po páté hodině odebrali do Španělského sálu, kde na ně čekali představitelé kulturního a politického života. Prezident Klaus přednesl projev a pak následoval poslech Dvořákova Te Deum v podání České filharmonie. Poté vystoupila s projevem hlava katolické církve. Benedikt znovu zmínil dvacetileté výročí sametové revoluce, které téměř připadá na datum jeho návštěvy, a s ním související svobodu. „Pro svobodu je normou pravda a dobrota je jejím zdokonalením… Odpovědnost za pravdu a dobrotu padá na všechny kruhy včetně náboženských, kulturních, politických i občanských,“ prohlásil papež. Z Hradu se papež přesunul do přilehlého chrámu sv. Víta, kde se společně s kněžími pomodlil.

Papež hovořil tentokrát anglicky. Poděkoval také za hudební představení, které podle něj ukázalo na kořeny české kultury. Právě o tuto část programu se vedly „protokolární spory“, protože papež se koncertů účastní pouze ve Vatikánu. Benedikt v projevu zmínil i význam křesťanské víry pro utváření české historie a také se dotkl problematiky lobbingu - představitelé veřejného života by podle pontifika měli odolávat partikularistickým a lobbistickým zájmům.

Český prezident ve svém projevu uvedl, že při rozhovoru s papežem našli mnoho společných témat, i když oba vycházejí z jiného vědeckého zázemí i světonázorové orientace - například společně sdílí obavy z rozpadu tradičních hodnot. Klaus vidí Benedikta nejen jako hlavu katolické církve, ale i myslitele, filozofa a spisovatele.

Mezi posluchači ve Španělském sále byli politici, církevní hodnostáři i osoby z uměleckého života, například bývalý prezident Václav Havel s manželkou, z politiků třeba šéf lidovců Cyril Svoboda, Miroslava Němcová (ODS), zástupci v Česku působících církví včetně kardinála Miloslava Vlka, Kristián Kodet nebo Eva Pilarová, přítomni byli i akademici.

Na soukromé schůzce Klause a papeže Benedikta, která slavnostnímu shromáždění ve Španělském sále předcházela, si oba vyměnili dary. Papež věnoval Klausovi mozaiku zobrazující českého světce svatého Václava. 
Protože Benedikt rád hraje na klavír, dostal od českého prezidenta stoličku ke klavíru od firmy Petrof, a dále mísu se dvěma svícny od sklárny Moser s osobním monogramem papeže.

Na papeže čekal zaplněný chrám sv. Víta

Po ceremoniích na Pražském hradě zamířil papež do chrámu svatého Víta, který byl zcela zaplněn řeholníky a věřícími. Benedikta uvítal probošt Metropolitní kapituly biskup Václav Malý a projevem ho v kostele přivítal i kardinál Miloslav Vlk - ten ocenil, že papež přijel na návštěvu do takřka ateistické země. 

V chrámu zněla vedle češtiny především italština a latina. Na večerní pobožnost se podle náboženských tradic papež přioděl do zeleného ornátu (podle ročního období, ve kterém se mše koná) a na hlavě měl mitru. Benedikt stejně jako v předchozích projevech připomněl výročí pádu komunismu a vzdal hold všem kněžím, řeholníkům a věřícím, kteří odolávali komunistickému režimu, nebo mu podlehli.