Pervitin a marihuana - smutné české prvenství

Lisabon/Praha - Mladí Češi i nadále vedou evropské statistiky týkající se počtu kuřáků marihuany - alespoň jednu cigaretu za rok vykouří téměř pětina lidí ve věku 15 až 34 let. Alarmující údaj říká, že s konopím mají už mezi 15. a 16. rokem zkušenost čtyři z deseti českých studentů. Výroční zprávu o drogách a uživatelích zveřejnilo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

Konopí představuje pro Evropany nejdostupnější drogu, z 80 milionů dospělých, kteří někdy v životě vyzkoušeli omamnou látku, si naprostá většina vybrala právě marihuanu. V Česku ji zkusilo necelých 28 procenta lidí mezi 15 a 64 lety. Mladí Češi pak ve statistikách drží prvenství - marihuanu kouří téměř každý pátý z nich (18,5 procenta). Blíží se jim jen mladí lidé v Dánsku, Francii a Španělsku, naproti tomu v Polsku po konopí sahá jen 12 procent mladých, na Slovensku sedm procent a v Rumunsku necelé jedno procento.

Marihuana byla v ČR v roce 2012 druhou nejčastější příčinou prvního nástupu k léčbě drogové závislosti. Trumfl ji už jen pro Česko typický pervitin. Metamfetamin (pervitin) je rozšířený právě jen v ČR, na Slovensku a v poslední době také na východě Německa, kam se často dostává právě z české strany hranic. Rozšiřování oblasti, kde se užívá pervitin - například pod názvem crystal - vzbuzuje podle odborníků obavy.

  • Podle odhadů se v Česku ročně vyrobí téměř šest tun pervitinu.
  • Policii se podaří zachytit jen zlomek tohoto množství, v roce 2013 to bylo 69 kilogramů.
  • Kvůli růstu poptávky v německém příhraničí se droga vyváží.
  • Němečtí uživatelé si ji také často obstarávají na asijských tržnicích v českém příhraničí.

V ČR se v rámci Evropy spotřebuje vůbec nejvíc pervitinu, ukázala vědecká studie, která srovnávala množství drog v odpadních vodách 42 evropských měst. Vůbec nejvíc stop pervitinu naměřili odborníci v Praze, hned za metropolí skončily České Budějovice. Českým městům co do spotřebovaného množství této drogy může konkurovat jen Oslo, Bratislava a Drážďany.

Poměrně oblíbená je v Česku i extáze, jejích příznivců ale hlavně mezi mladými mírně ubývá. Zatímco zpráva EMCDDA z roku 2013 uváděla, že alespoň jednu tabletu extáze si za poslední rok dalo 2,5 procenta lidí do 34 let, nyní je to necelá polovina. Alespoň jednou v životě extázi vyzkoušelo 3,6 procenta dospělých, což je nejvíce po Velké Británii, Irsku a Nizozemsku.

Nové drogy a internet

Expert na protidrogovou politiku Danil Ballota z evropské agentury zmínil, že pro Evropu představuje hrozbu nárůst importovaných nových drog z asijských zemí. „V roce 2013 bylo nahlášeno 81 nových chemických látek. Jde o chemické variace známých drog, například konopí, LSD, jiných opiátů. Tím, že výrobci upravili chemickou strukturu látek, na jakémsi šedém trhu jsou tyto látky bohužel legální,“ prohlásil.

Významnou roli při distribuci drog přejal internet. „Jde o další nový trend, který vidíme v naší zprávě. Internet začíná být velkým konkurentem pouličním prodavačům drog,“ konstatoval Ballota s tím, že na takzvaných dark netech lze najít téměř jakoukoli látku.

Vydáno pod