Peake navrhuje pravidla referend

Praha – Kabinet premiéra Petra Nečase dostal na stůl pravidla pro vypisování celostátních referend, jak je připravila vicepremiérka Karolína Peake (VV). Návrh nového ústavního zákona a související změnu ústavy poslala do připomínkového řízení s poznámkou, že se jedná o úkol vyplývající z programového prohlášení vlády. Autoři návrhu předpokládají, že by nový zákon mohl vejít v platnost 1. ledna 2013.

Vedle žadatelů o referendum, kteří pod svůj návrh doplní 250 tisíc podpisů, by podle vicepremiérky měla dostat možnost požádat o vypsání referenda také vláda. Pro vyhlášení všeobecného hlasování na přesné téma bude v obou případech třeba získat ústavní většinu sněmovny a Senátu. U ratifikace mezinárodních smluv by mohl o vypsání referenda požádat i prezident.

Jako v případě krajského referenda navrhuje předloha platnost rozhodnutí přijatého v celostátním referendu podmínit účastí alespoň 35 procent oprávněných osob s tím, že návrh předložený v celostátním referendu je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina zúčastněných oprávněných osob. Rozhodnutí přijaté v celostátním referendu by pak stejně jako zákony bylo oznámeno ve Sbírce zákonů. Znovu by se o téže věci v celostátním referendu mohlo hlasovat nejdříve po uplynutí dvou let.

Podle materiálu zveřejněného v elektronické vládní knihovně bude návrh na konání celostátního referenda oprávněn podat občan starší 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně čtvrt milionem občanů České republiky. Návrh bude muset obsahovat už i konkrétní otázku, o níž bude celostátní referendum rozhodovat. Návrh bude moct formulovat i vláda.

Předpokladem pro vyhlášení celostátního referenda prezidentem pak bude přijetí ústavního zákona, v němž bude jednoznačně formulována otázka, o které má být v celostátním referendu rozhodnuto. Prezident hlasování vyhlásí do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti speciálního zákona.

Peake počítá i s tím, že návrhy na referenda bude přezkoumávat Ústavní soud. Návrh na přezkum bude moct podat vláda. Pokud soud jednou konstatuje, že o otázce nelze odpovědět referendem, nebude možné o ní hlasovat ani v budoucnu. Návrh na soudní přezkum bude moct Ústavnímu soudu podat také sněmovna nebo Senát, a to do okamžiku, než vysloví horní komora s návrhem na referendum souhlas.

Z návrhu zákona: „I když po přijetí navrhované právní úpravy bude referendum zřejmě poměrně řídkou výjimkou ve způsobu výkonu státní moci, již samo jeho uzákonění zvýší vliv veřejného mínění na výkon moci zákonodárné nebo výkonné.“

Souhlas vyjádřený v celostátním referendu by podle autorů návrhu mohl nahradit souhlas parlamentu k ratifikaci mezinárodní smlouvy. „Vzhledem k tomu, že souhlas k ratifikaci, daný v celostátním referendu, nahrazuje souhlas dávaný jinak parlamentem, může být návrh na posouzení mezinárodní smlouvy podán prezidentem, a to od okamžiku, kdy mu bude mezinárodní smlouva předložena k ratifikaci,“ uvádí důvodová zpráva k předloze.