Pacienti sociálních ústavů mají nové možnosti ochrany

Praha - Klienti sociálních zařízení a jejich opatrovníci budou mít možnost obrátit se na soud, pokud nebudou souhlasit s použitými omezovacími prostředky – např. síťovými lůžky. Dosud měli tuto možnost jen pacienti ve zdravotnických zařízeních, ne mentálně postižení nebo důchodci v zařízeních sociálních. Na rozdílný přístup bylo Česko upozorněno Evropským výborem pro prevenci mučení a Radou pro lidská práva. Vláda změny odsouhlasila.

Změna se dotkne například osmadvacetiletého Martina, který je jediný z více než stovky klientů Ústavu sociální péče ve Střelicích u Brna, který v noci spí v uzavřeném síťovém lůžku. Kvůli postižení má zpomalené reflexy, pádu z postele tak nedokáže zabránit. Síť ho chrání před možným zraněním. Lukášův opatrovník s pobytem v lůžku souhlasí. Ti, kteří se s lékaři neshodnou, budou mít nově možnost požádat o prověření soud.

„Je to v podstatě standardní úprava a staví uživatele sociálních služeb na stejnou úroveň ochrany, kterou má v současné době pacient psychiatrické léčebny,“ míní ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková.

Ředitelka ústavu ve Střelicích Jiřina Kubalčíková s úpravou zákona souhlasí. „Jenom bych chtěla připomenout, že záležitosti našich klientů jsou záležitosti okamžiku, vteřiny, dne, možná hodiny. A rozhodování soudu zatím takto nevypadá.“

Na nedostatky v oblasti sociálních služeb upozornil před rokem Evropský výbor pro prevenci mučení. Českým ústavům vytkl i další věci. Například stav, kdy je zákonným zástupcem klienta zaměstnanec zařízení, který pak rozhoduje i o užití síťového lůžka. „Myslím, že je to naprostý nonsens, aby někdo z personálu byl zároveň opatrovníkem klienta,“ souhlasí Martin Jarolímek, primář psychoterapeutického sanatoria. Podle Stehlíkové může být zaměstnanec zákonným zástupcem i nadále, ale budou vyloučeni ti, u kterých jde o střet zájmů.

Změny, které schválila vláda, by měly zlepšit podmínky pro zhruba sto tisíc klientů sociálních zařízení. Novely zákonů, které upraví podmínky v ústavech sociální péče, projednají poslanci pravděpodobně na jaře. V platnosti by tak mohly být od ledna 2009.