Ostatky ruského knížete Alexandra Něvského se poprvé objevily v Česku

Praha - Speciální delegace vedená moskevským biskupem Alexandrem dnes na několik hodin přivezla do Brna ostatky ruského knížete Alexandra Něvského. Do chrámu svatého Václava na Špilberku se jim přišly poklonit desítky věřících. Schránka s částí prstu pravoslavného světce byla v Brně vůbec poprvé. Odpoledne putovala vzácná relikvie do Prahy. Pravoslavná bohoslužba k uctění vzácných ostatků proběhla večer na pražském Albertově v chrámu Zvěstování přesvaté Bohorodice.


Ostatky svatého knížete Alexandra Něvského připutovaly do České republiky poprvé v historii novodobého českého státu. Jsou uloženy v bohatě vyzdobené schránce spolu s ikonou světce. V brněnském chrámu je zároveň tento týden vystavená i vzácná ikona Přesvaté Bohorodice, která od tragédie ponorky Kursk před deseti lety roní krvavé slzy.

Jak uvedl Josef Hauzar, kancléř Pravoslavné církve českých zemí, v Česku žije a pracuje mnoho tisíc cizinců z Ruska a Ukrajiny, kde je mimořádná úcta ke svatému knížeti. Podle Hauzara je Alexandr Něvský považován za jednoho z nejvýznamnějších vojevůdců a ruských knížat vůbec. V pravoslavné komunitě se obecně k ostatkům svatých projevuje neobyčejná úcta.

Reportáž Barbory Telferové (zdroj: ČT24)

Svatý Alexandr Něvský se narodil 30. května 1219 v Pereslave-Zalesskom, jako syn velkého vladimírského knížete Jaroslava Vsevolodoviče. V roce 1236 se stal knížetem v Novgorode. Po vítězství nad Švédy na řece Něvě 15. července 1240 byl nazván Něvský. Svatý Alexandr Něvský je největším osobností ruského národa, zároveň je také příkladem křesťanské zbožnosti, oddanosti Bohu a obětavé služby člověku. Někteří mu připisují podobnost se svatým Václavem.

  • Ikona Přesvaté Bohorodice autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/891/89037.jpg
  • Pravoslavný kostel autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/889/88827.jpg