Okruh zvýšil provoz na Spořilově o čtvrtinu

Praha – Ačkoli je nově otevřená část Pražského okruhu od Spořilova daleko, přispěla k výraznému zvýšení dopravy v této čtvrti. Podle materiálu, který dnes projednala pražská rada, se provoz na Spořilově zvýšil o čtvrtinu zhruba na 55 tisíc automobilů denně. Spořilovskou ulicí na magistrálu nově projíždějí kamiony, které do Prahy přijely od Hradce Králové nebo Liberce a chtějí pokračovat na západ. Po otevření části vnějšího okruhu již nesmějí využívat souběžný úsek vnitřního okruhu, a musí tak projet Spořilovskou ulicí. Pražský okruh naopak výrazně ulevil právě západní části Jižní spojky, trochu i magistrále. Nové části vnějšího okruhu využívá denně asi 50 tisíc vozidel.

Ve Spořilovské ulici se zvýšil provoz ze 44 tisíc o čtvrtinu. Největší provozní problémy ovšem působí až křižovatka ulic Chodovská a U Plynárny, odkud se v ranní špičce tvoří dlouhá fronta. Dosahuje až za Jižní spojku, a nově v ní tak stojí i kamiony, které dříve Spořilovskou nejezdily. Zatímco s touto situací nejspíš město nedokáže nic udělat, chce alespoň ulevit obyvatelům okolí Spořilovské ulice od hluku. „Je připravován projekt protihlukové stěny. Stavební povolení by mohlo být vydáno do konce roku, aby stavba s předpokládanými náklady přibližně 100 milionů korun mohla být v příštím roce hotova,“ uvedl náměstek primátora Rudolf Blažek.

Po zprovoznění okruhu se naopak zklidnil provoz na větší části Jižní spojky – úseku Braník–Sulická, kde ze 100 tisíc aut denně ubylo asi 21 tisíc. Ulevilo se také obyvatelům v okolí severojižní magistrály, v ulici 5. května klesl provoz z původních 111 tisíc aut každý den na 93 tisíc. Méně vozidel nyní projíždí také po Strakonické a Dobříšské ulici od tunelu Mrázovka k Lahovicím.

Přes lokální zvýšení provozu je vedení města s důsledky otevření okruhu spokojeno. „Realizovaná dopravní opatření přinesla výrazné snížení podílu těžké nákladní dopravy na Jižní spojce a ulici K Barrandovu, a tím snížení negativních dopadů na obytná území v Krči, Braníku a Barrandově spolu s celkovým zvýšením plynulosti a bezpečnosti dopravy na zmíněných komunikacích,“ uvedl Blažek.

Vydáno pod