Odvolací soud potvrdil zprošťující rozsudek v kauze drahých kamenů

Praha - Pražský vrchní soud dnes osvobodil čtyři muže, kteří podle obžaloby podvodnými obchody s drahými kameny začátkem 90. let připravili banky o bezmála 404 milionů korun. V odvolacím jednání tak definitivně potvrdil verdikt libereckého krajského soudu, který je zprostil obžaloby v červenci 2007. Dnešní rozsudek je pravomocný, možné je pouze dovolání k Nejvyššímu soudu.

Proti loňskému osvobozujícímu verdiktu se odvolal žalobce, u vrchního soudu ale neuspěl. „Odvolání státního zástupce se zamítá,“ pravil dnes předseda odvolacího senátu Jaromír Klimša. Prvoinstanční soud podle něho provedl rozsáhlé dokazování a důkazy hodnotil správně. „Krajský soud postupoval důsledně a my jsme jeho závěr akceptovali,“ uvedl Klimša. Prvoinstanční soud čtveřici loni osvobodil s tím, že skutky, které popisuje obžaloba, nejsou trestným činem.

Všichni čtyři muži od počátku obvinění odmítali. Prvoinstanční senát v odůvodnění rozsudku uvedl, že před rokem 1989 se s drahými kameny prakticky neobchodovalo a Turnovcovi tak při tvorbě posudků chyběly potřebné zkušenosti. Dělal tak posudky podle posudků a ceníků ze zahraničí. „Měl jsem podklady, které jsem pokládal za hodnověrné,“ řekl dnes odvolacímu senátu znalec. Podle soudu se neprokázalo, že by kameny nadhodnotil úmyslně, ani že by věděl o sjednávaných úvěrech. Odvolací senát dnes odmítl i námitku žalobce, že v případě takového odborníka nemohlo dojít k omylu a že šlo o úmysl vyhovět požadavkům spoluobžalovaných.

U ostatních obviněných se podle soudu neprokázalo, že by věděli o tom, že kameny byly nadhodnoceny. V případě Bystřického a Fichtnera se podle soudu neprokázalo ani to, že by se dohodli s podnikateli na tom, že kameny zaplatí z peněz, které získají od banky.

Kauza spadá do začátku 90. let 

Podvodu se podle obžaloby dopustili společníci firmy Ikona Karel Bystřický a Miloš Fichtner i její právní zástupce Petr Veselý. Trojice podle spisu prodávala počátkem 90. let drahé kameny podnikatelům jako zástavu pro banky pro poskytnutí úvěrů.

Podstata spočívala v tom, že banky na začátku 90. let přijímaly do zástavy nablýskané bezcenné kamínky. Podnikatelé kameny kupovali právě od firmy Ikona. Banky na kameny poskytly půjčky přes 900 milionů korun. Drtivou většinu úvěrů podnikatelé nezačali vůbec splácet. Jakmile ovšem půjčky obdrželi, zaplatili z nich Ikoně za kameny. Teprve později banky zjistily, že kameny nepokrývají výši poskytnutých úvěrů. Některé banky tyto podvody přivedly dokonce ke krachu.

Podle obžaloby byly kameny ovšem mnohonásobně nadhodnoceny předním tuzemským znalcem Ivanem Turnovcem, který tak podle spisu trojici k podvodu pomohl. Turnovec v některých případech kameny nadhodnotil až stonásobně. Soud ale rozhodl, že ani v jeho případě nešlo o podvod. Znalec soud přesvědčil, že v kauze figuroval pouze jako překladatel, který posudky překládal z němčiny do češtiny.

Za obchody stála firma Ikona

Zástupci firmy Ikona podle obžaloby prodávali kameny podnikatelům s vědomím, že nebudou poskytnuté úvěry splácet. Ikona chtěla od podnikatelů za kameny údajně přibližně polovinu peněz z poskytnutých půjček. Obžalovaní obžalobu z podvodu odmítají. Prvoinstanční soud čtveřici loni osvobodil s tím, že skutky, které popisuje obžaloba, nejsou trestným činem.

Za duchovního otce podvodů je považován frýdlantský podnikatel Petr Winter, spolumajitel později zaniklé firmy Ikona Frýdlant, která kameny dovážela z Německa a obstarávala k nim i nadhodnocené znalecké posudky. Firma Ikona se dostala do povědomí veřejnosti mimo jiné i tím, že v roce 1992 koupila od německé firmy Rothaichner vrtulníky za účelem dalšího prodeje. Podle médií se tehdy jednalo o prodej do Chorvatska, na které se v té době vztahovalo embargo OSN na dovoz zbraní.