Odpovědnost za přestupky už jen v rukou majitele vozidla

Praha - Osoba blízká už řidičům nepomůže. Od 19. ledna nese podle nového silničního zákona odpovědnost za přestupky majitel vozidla. Ročně se na tento paragraf odvolávalo až půl milionu lidí. Kromě omezení osoby blízké zvyšuje novela silničního zákona třeba taky věkovou hranici pro řízení nejsilnějších motorek. Nově bude muset být řidiči minimálně 24 let.

„Provozovatel vozidla má od 19. ledna povinnost zajistit, aby s vozidlem nedocházelo k porušování pravidel silničního provozu. Týká se to přestupků, které jsou zadokumentovány automatizovaným systémem (…), které nepracují na vůli policisty, ale automaticky,“ uvedl Leoš Tržil, ředitel služby dopravní policie. Dodal, že se k těmto změnám vážou i přestupky, jako nedovolené zastavení a stání, které nebylo možné na místě projednat.

Zákon má díry, shodují se odborníci

Pokud se tak policii nepodaří zajistit přestupce, tedy toho, kdo přestupek skutečně provedl, bude následně celou věc řešit s provozovatelem vozidla. Ten může buď pokutu zaplatit - a to aniž by přišel o body - nebo řekne jméno konkrétního člověka, který auto řídil. Jenže takto jasná podle úředníků novela není. „Nevíme, jak pořádně postupovat, protože některé věci v tomto zákoně jsou nejasné, nedají se vysvětlit,“ míní vedoucí oddělení správního řízení, Magistrát hl. m. Prahy Milan Hubka.

Doprava
Zdroj: ČT24

Řidiči už teď ale mají tipy, jak novelu obejít. Jako autora přestupku stačí uvést konkrétního cizince, jehož totožnost úřady ale těžko dohledají. Lze také udat i svého kamaráda. Ten se totiž na osobu blízkou odvolat může. Skuliny, které už řidiči našli, ale ministerstvo zatím nepřipouští. „Zatím nepřipouštíme, že by tam mohly být nějaké potíže, ale přibližně po roce budeme všechno analyzovat,“ dodal mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar.

V hlavním městě eviduje jak státní, tak městská policie tisíce přestupků. A shodují se, že zhruba 80 procent řidičů, kteří nebyli chyceni při činu, tvrdí, že za volantem seděla právě osoba blízká. „Zneužívání institutu osoby blízké se především setkáváme u deliktů spočívajících ve špatném parkování,“ upřesnil mluvčí policejního prezidia Tomáš Hulan. Praha přichází kvůli nevybraným pokutám až o milion korun ročně. Mnohem menší, západočeská metropole Plzeň by si odhadem mohla přilepšit i o půl milionu.

Vydáno pod