Odborné školy se bez chemických pokusů neobejdou, čekají na novelu

Studenti chemie si od nového roku nebudou moci vyzkoušet většinu praktických pokusů. Začne totiž platit vyhláška, která jim až do 18 let zakazuje manipulaci s řadou podle zákona nebezpečných látek. „To nejzásadnější je, že jsou všechny látky označené jako žíravé a veškeré hořlaviny,“ upřesnil ředitel Masarykovy střední školy chemické Jiří Zajíček. Z nové legislativy navíc vypadla výjimka pro studenty, co se připravují na budoucí povolání. Studenti tak přichází o možnost si práci reálně osahat, jak vyžadují jejich budoucí zaměstnavatelé.

Výuka chemie na odborných školách je podle Zajíčka momentálně téměř nemožná. „Samozřejmě určité náhrady jsou, ale to zásadní se takhle žáci naučit nedokáží,“ řekl ředitel. „Žáci si musí vytvořit návyky pro práci s těmito látkami,“ dodal s tím, že při chemii přitom k úrazům příliš často nedochází.

Paradoxem je, že se nařízení týká pouze praktické výuky a zasáhne tak odborné školy, nikoli třeba běžné školy základní. „Celý tento problém se týká odborné výuky, kterou máme jen na odborných školách,“ řekl Zajíček s tím, že základní školy a gymnázia, kde se řadí chemie mezi výuku teoretickou, v laboratorních pokusech pokračovat mohou. Stejně tak může proběhnout národní kolo chemické olympiády.

Zajíček: Odborné školy se bez chemie neobejdou (zdroj: ČT24)

Problematickou vyhlášku mají na svědomí ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo školství, která si vyhlášku neohlídala. Při novelizaci zákona o ochraně veřejného zdraví vypadla věta, že pokud se mladiství s nebezpečnými látkami setkají při přípravě na budoucí povolání, zákazy se na ně nevztahují. Ministryně školství školám slibuje řešení novelizací nařízení vlády o bezpečnosti práce. „Mohlo by to být řešení v řádech měsíce, dvou,“ doufá Zajíček, podle něhož by jinak v některých oborech nebylo vůbec možné zajistit dostatečně kvalitní výuku.

Vydáno pod