Odbojové organizace stále budí pozornost

Praha - Ministerstvo obrany dnes hostí konferenci na téma ilegální odbojové organizace Obrana národa. Na vytváření odboje se jako jedni z prvních podíleli příslušníci bývalé československé armády. Především legionáři a vyšší důstojníci z Prahy a Brna pak založili celoprotektorátní ilegální vojenské odbojové organizace Obrana národa. V roce 1939 byla ustanovena hierarchicky členěná zemská, krajská, okresní až místní velitelství.

Prioritou odboje bylo vojenské a politické zpravodajství s cílem ozbrojeného vystoupení českého národa proti okupační moci. Významnou osobností Obrany národa byl také protektorátní předseda vlády divizní generál Ing. Alois Eliáš. 
 
„Byl to teprve začátek okupace, takže se nedalo myslet na nějaký skutečně bojový odboj. Naše zbraně byly spíše skryté. Důležité bylo především zpravodajství, vyzvědačství a shromažďování materiálů,“ vzpomínala bývalá členka Obrany národa Libuše Lachtmanová, která byla pro své aktivity v odboji zatčena a strávila čtyři roky v koncentračním táboře Ravensbrück. 
  
Součástí konference jsou přednášky zástupců Českého svazu bojovníků za svobodu, Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, Historického ústavu Akademie věd ČR, Památníku Terezín a především vystoupení pamětníků této ilegální odbojové organizace.
 
 

Vydáno pod