Obrana vyzbrojuje armádu, jak se jí líbí - ukázala prověrka NKÚ

Praha - Ministerstvo obrany (MO) nemá koncepci rozvoje české armády, a to mu umožňuje nakupovat vojenskou techniku bez dostatečně zdůvodněné potřeby. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která se zaměřila na nákup armádní techniky. Kontroloři mimo jiné zjistili, že ministerstvo někdy volilo takový postup, aby se obešlo bez výběrových řízení, jindy nakoupilo techniku nad rámec schválený ministerstvem financí či pořídilo stroje, které armáda nechtěla.

Podle mluvčího ministerstva Jana Pejška tyto problémy do budoucna vyřeší Bílá kniha obrany, kterou vláda schválila minulý týden. Dodal, že ministerstvo do 18. června připraví ke kontrolnímu závěru NKÚ své stanovisko pro projednání ve vládě.

V koncepcích nebylo jasné, co se bude kupovat

NKÚ prověřil šest nákupů v hodnotě 18,2 miliardy korun z let 2005 až 2009. Kontrola se zaměřila především na soulad nákupů vojenské techniky s koncepcemi Armády ČR, na realizaci nákupů, splnění technických parametrů a využívání nakoupené techniky. Podle NKÚ je dlouhodobým problémem ministerstva obrany to, že schválené koncepce rozvoje armády z roku 2002 a 2003 pouze obecně definují vyzbrojovací programy a není v nich přesný počet potřebných technických zařízení, peněz, termíny pořízení a někdy ani není jasné, jaké stroje mají být vlastně nakoupeny. Ministerstvo například požadovalo 2 485 terénních vozidel, pak se ukázalo, že stačí 976 vozů. Jiný příklad - v roce 2004 se nakoupily radiolokátory Arthur s tím, že jsou potřebné pro zahraniční operace, dodnes ale nebyly nasazeny.

Úřad řešil i letouny CASA

NKÚ se zabývalo také jedním z hlavních projektů vyzbrojování, kterým byl nákup velkokapacitního dopravního letounu. Letadla A-319CJ ani letouny CASA C-295M, která ministerstvo obrany pořídilo, však do této kategorie nepatří, uvedli kontroloři. Úředníci podle nich navíc nerespektovali termíny obnovy letadlového parku a obměnili je o dva až pět let dříve a nevzali v potaz ani námitky představitelů armády, kteří upozorňovali na nedostatečný dolet a malou přepravní kapacitu letounu CASA C-295M.

Ministerstvo do nákladů na pořízení čtyř letounů CASA nezahrnulo všechny položky, obešlo také omezenou výši peněz na tyto nákupy. Po nákupu se navíc zjistilo, že část výdajů za servis letadel ve výši téměř miliardy korun se platí zvlášť, ačkoliv původně byl součástí zadávací dokumentace i nabídky dodavatele, uvedl NKÚ.

U některých nákupů ministerstvo techniku nechalo klasifikovat jako vojenský materiál, aby mohlo využít výjimku ze zákona o veřejných zakázkách a neprovést výběrové řízení, což se stalo například při nákupu lehkých obrněnců Iveco, když je Česko pořídilo společně se Slovenskem. Oprávněnost takového postupu zkoumá Evropská komise.

Kontroloři také zjistili, že pořizování vybrané armádní techniky se sice uskutečnilo v rámci programového financování, ale ministerstvo zařazovalo akce do už započatých programů. Podle NKÚ později zásadním způsobem rozšiřovalo jejich věcné, časové a finanční parametry, které ovšem nebyly zahrnuty v dokumentacích programů při jejich předložení ministerstvu financí k prvotnímu odsouhlasení.

Letoun CASA
Zdroj: ČT24