Obezita v ČR neroste. Podváha mladých žen ale bije na poplach

Praha – Obézních lidí v České republice od roku 2008 nepřibývá, za alarmující lze ale považovat nárůst podváhy u dívek ve věku 18 až 19 let. Červený vykřičník ale visí nad nárůstem obezity u dětí. Ukázal to průzkum společnosti STEM/MARK, uskutečněný v rámci projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny Žij zdravě. Proběhl už v tomto roce na vzorku 2 058 respondentů z celé České republiky.

„Bohužel tento stav není v žádném případě uspokojivý, protože více než 56 % dospělé populace má nadměrnou hmotnost,“ upozorňuje i při stagnaci počtů lidí s nadváhou obezitolog prof. Štěpán Svačina, přednosta III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

K varováním obezitologů přistupují liknavěji čeští muži, přestože je více ohrožují kardiovaskulární nemoci. Zatímco se ženy za poslední tři roky dokonce zlepšily, muži pokračují v mírném vzestupu a stále více se jich nachází v oblasti nadváhy a obezity. „Více než 55 % mužů má rizikový obvod pasu, tedy nad 80 centimetrů. U žen je situace obdobná jako v roce 2008, rizikový je obvod pasu u 57 % z nich,“ konstatuje výzkum. Nejvyšší hmotnostní přírůstek zaznamenávají lidé mezi sedmdesátým a osmdesátým rokem věku, kdy průměrný Čech přibere 3,6 kilogramu.

  • zdroj: ČT24
  • zdroj: ČT24

Rostou zástupy dívek a žen s podváhou

Více než čtvrtina dívek ve věku 18 až 19 let se pohybuje v oblasti podváhy. I v kategorii 20 až 29 let stále zhruba každé desáté ženě klesl BMI (Body mass index) pod 18,5 kg/m2. Výzkum interpretuje data tak, že v tomto věku nejvíce dbají ženy na svou hmotnost, a tak se jejich dispozice k přibírání neprojevují. „Jistě v tom hraje roli i vliv médií a soutěží krásy, kde ženy s normální hmotností nemají šanci. Nadměrnými dietami a hubnutím si ale mohou zadělávat na problémy v dalších letech. Zhruba třetina jich pak v budoucnosti bude s jídlem bojovat,“ míní MUDr. Martin Matoulek z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Přísné diety a udržování nízké hmotnosti v adolescenci a věku okolo dvaceti let jsou velmi rizikové. Ženy s podváhou mohou mít významně slabší kosti než ženy s normální hmotností. Teprve po třicátém roce dochází k úbytku žen s podváhou a vzestupu nadváhy – rizikové období pak nastává po čtyřicítce.

Bydlím, tedy vážím

Průzkum více než dvou tisíc osob dbal na reprezentativnost vzorku i z hlediska místa bydliště. Nejrizikovějším místem z hlediska obezity se ukázala být obec mezi tisíci až dvěma tisíci obyvateli, kde se dokonce 67 % obyvatel pohybuje v mezích nadváhy a obezity. U ostatních obcí nebyla mezi počtem lidí a nadváhou a obezitou nalezena souvislost.

Dětství se promítá do celého života

V případě vzestupu obezity v dětství by měl zvonit drnčivý alarm. Pouze 22 % dospělých účastníků výzkumu, kteří se potýkali s nadváhou a obezitou v dětství, se v dospělosti udrželo v pásmu normální hmotnosti. „Celých 78 % dětí s nadváhou a obezitou zůstalo v pásmu nadváhy a obezity i v dospělosti. Ženy se s tímto handicapem vyrovnají lépe. S nadváhou se v dospělosti potýká 42 % dívek, zatímco u chlapců je to plných 90 % a z toho 63 % se potýká s obezitou,“ tvrdí průzkum.

Další pozoruhodná zjištění

  • 86 % mužů nevnímá svoji nadváhu jako problém; více než čtvrtina obézních mužů zůstává v klidu. Pouze asi 14 % žen nepovažuje svou obezitu za problém.
  • 11 % kuřáků se bojí zkoncovat s kouřením, protože by přibralo
  • 17 % obézních mužů zahání stres jídlem; stejná motivace žene 33 % žen
  • 28 % lidí jí nepravidelně a rychle
  • 42 % obézních lidí trpí depresemi

Stěžejním faktorem ovlivňujícím tělesnou hmotnost je pravidelná pohybová aktivita v mládí. Následuje pravidelná strava a ovoce a zelenina v jidelníčku. Za negativní faktor, zvyšující tělesnou hmotnost, pak bývá považována například návštěva fastfoodů a konzumace uzenin. Svou roli hraje ale i třeba vlastnictví automobilu.