Obce žalují Brabce kvůli hledání úložiště radioaktivního odpadu

Obce a spolky z pěti českých a moravských oblastí se chtějí žalobami bránit proti rozhodnutí ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), který povolil průzkum pro geologické práce k vyhledávání úložiště radioaktivního odpadu. Proti jeho rozhodnutí se již odvolávali na ministerstvu, ale neúspěšně.

Na pražský městský soud se obrátila sdružení z lokalit Čertovka (Plzeňský a Ústecký kraj), Magdaléna a Čihadlo (obě Jihočeský kraj), Horka (Kraj Vysočina) a Kraví hora (Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj). Žalobou chtějí zabránit tomu, aby se v místech začalo s průzkumem, který by vedl k vybrání lokality pro úložiště použitého paliva z jaderných elektráren.

Předtím se jim nepodařilo uspět s odvoláním u ministerstva. Na dvou dalších lokalitách, Hrádek na Jihlavsku a Březový potok poblíž Horažďovic v Plzeňském kraji, zatím ministr o podaných odvoláních nerozhodl. Pokud i v jejich případech bude stanovisko negativní, nejspíš padnou žaloby také.

Povolení ministerstva nyní umožňuje Správě úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) provést první etapu geologických průzkumných prací a posoudit, zda jsou vybraná místa pro hlubinná úložiště vhodná.

Kritika zásadních vad

„Jsme přesvědčeni, že celý proces povolování má zásadní vady,“ uvedl Edvard Sequens ze sdružení Calla. Mezi dalšími argumenty v žalobách je rovněž porušení atomového zákona SÚRAO při podání žádosti o stanovení průzkumných území nebo rozpor s politikou územního rozvoje ČR, jelikož SÚRAO o průzkumná území požádalo bez souhlasu obcí.

Měla by prý vzniknout koncepce přijatá širokým společenským konsenzem a mají se stanovit jasná kritéria pro hledání úložiště a procesní pravidla. Pak až je prý vhodné dávat peníze na průzkumy.

Ministerstvo: Obce mají právo obrátit se na soud

Ministerstvo podle své mluvčí Petry Roubíčkové respektuje právo obcí obracet se na správní soud. Je ale prý přesvědčeno, že ve vedených správních řízeních postupovalo zcela podle obecně závazných právních předpisů a vypořádalo se se všemi námitkami účastníků řízení. Ministerstvu prý podle zákona nic nebránilo v tom, aby vydalo souhlasná stanoviska s neinvazivními průzkumy, které nemají dopad na životní prostředí.