O vzpomínky na hrůzy války pečuje Živá paměť

Praha - Říká se, že člověk na špatné věci zapomíná a pamatuje si spíše veselejší. Pokud to skutečně funguje, co asi museli zažít ti, co přežili koncentrační tábory, když při jejich vyprávění ještě dnes běhá mráz po zádech. O vzpomínky, které jim zbyly v živé paměti, pro jistotu pečuje ještě jedna Živá paměť – obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je uchovat a šířit vzpomínkové dědictví dnešních dědů a babiček – pronásledovaných během druhé světové války.

Živou paměť založili před 8 lety pracovníci Kanceláře pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti, z něhož se vyplácela odškodnění. Lidé, kteří přižili hrůzy války, svěřili kanceláři své příběhy, přinášeli své osobní dokumenty – například pracovní knížky. Unikátní archiv ale pomáhali budovat i pozůstalí obětí druhé světové války, kteří Živé paměti předali fotografie, deníky i věci denní potřeby z lágrů. 

Jedna z německých dobrovolnic:

„Někdo o tom, co prožil za války, nechce mluvit, protože je to pro něj stále bolestivé téma. Mě osobně velmi zasáhlo vypravování jedné klientky, která prošla koncentračními tábory Terezín a Osvětim. Strašná pro mě byla představa, že tahle stará paní, o kterou se starám, stála na rampě smrti, na níž se rozhodovalo, kdo bude žít a kdo musí do plynové komory“. 

Reportáž Luďka Jíry (zdroj: ČT24)

Živá paměť má kromě Prahy pobočky v Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Olomouci a Ostravě. Stará se o desítky klientů, kterým poskytuje sociální pomoc. Od roku 2006 českým obětem nacismu pomáhají němečtí dobrovolníci, absolventi středních škol, které k nám jejich domovská nadace vysílá na roční stáž.

„Asi před rokem jsem se rozhodla pro práci dobrovolnice, nechtěla jsem jít hned po maturitě studovat, říkala jsem si, že by bylo dobré získat zkušenosti v sociální sféře v zahraničí. Hodně jsem se také zajímala o dějiny 20. století a především o druhou světovou válku,“ vysvětlila jedna z dobrovolnic motivy, které ji vedly k této práci. Dobrovolníky platí Evropská dobrovolnická služba z peněz Evropské unie. Dostávají peníze na ubytování a taky kapesné.

Živá paměť pořádá pro lidi pronásledované za druhé světové války dvakrát do roka větší společenskou akci. Teď, v polovině ledna, to byl novoroční koncert v kostele Anežského kláštera. Další společné setkání se uskuteční u příležitosti oslav osvobození. 

Vznik společnosti byl iniciován samotným průběhem procesu odškodnění z titulu nucených a otrockých prací během 2. světové války. Realizací plateb z prostředků německé nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“ byl pověřen Česko-německý fond budoucnosti, který za tímto účelem zřídil v roce 2000 Kancelář pro oběti nacismu. Přes 120 000 osob zaslalo žádosti a zároveň i doklady o perzekuci během 2. světové války. Vznikla tak unikátní sbírka originálních dokladů úřední i osobní povahy, fotografií a osobních výpovědí.