NS zamítl dovolání Hohenbergové, která žádá navrácení zámku Konopiště

Brno - Nejvyšší soud (NS) zamítl dovolání Sofie Hohenbergové, která u českých soudů prostřednictvím určovací žaloby neúspěšně bojuje o navrácení rozsáhlého majetku svých šlechtických předků včetně zámku Konopiště a jeho inventáře. Hohenbergová je pravnučkou Františka Ferdinanda d˙Este, který byl zavražděn v Sarajevu. Nejvyšší soud rozhodl v únoru bez veřejného jednání a dnes verdikt zpřístupnil v elektronické databázi. Nyní má Hohenbergová teoretickou možnost podat ústavní stížnost.

Majetek Hohenbergů byl zestátněn již na počátku 20. let minulého století zároveň s veškerým majetkem rakouského panovnického domu Habsburků v českých zemích. Hohenbergová však v určovací žalobě podané v roce 2006 namítá, že její předkové k panovnickému rodu nepatřili. Její pradědeček, následník trůnu František Ferdinand d˙Este, se totiž po takzvaně nerovném sňatku s českou hraběnkou Žofií Chotkovou musel dopředu zříci nástupnických práv pro své děti - Ernsta, Maxmiliána a Žofii.

Sofie Hohenbergová je vnučkou Maxmiliána a tvrdí, že majetek jejího děda neměl být v roce 1921 zahrnut do konfiskace habsburského majetku. Určovací žalobu na počátku roku 2007 odmítl Okresní soud v Benešově, a to čistě z formálních důvodů. Šlechtična prý v podání špatně specifikovala majetek, jehož vydání se domáhá. Verdikt potvrdil v květnu 2007 i Krajský soud v Praze a nyní také Nejvyšší soud.

„Nemovitosti, jichž se žalobkyní požadované určení týkalo, by měly být označeny tak, jak to odpovídá aktuálnímu stavu katastru nemovitostí, a to v zájmu potřebného upřesnění předmětu řízení,“ uvedl v rozhodnutí civilní senát Nejvyššího soudu s předsedou Josefem Rakovským.