Nový zákon o VŠ umožní rektorům odebrat titul

Praha – Ministr školství Marcel Chládek představil spolu s rektory vysokých škol připravenou novelu vysokoškolského zákona. Profesory by měl i nadále jmenovat prezident, ale bez práva veta. Rektoři veřejných vysokých škol by také měli pravomoc za určitých okolností rozhodnout o odebrání akademického titulu. Změnit se má rovněž systém akreditací. Návrh novely, který nyní poslalo ministerstvo školství do připomínkového řízení, ale neodpovídá dohodnuté kompromisní verzi, tvrdí předseda Rady vysokých škol Jakub Fischer.

„Za velmi důležitou považujeme možnost odebrání titulu jak magisterského, doktorského tak i docentského v případě závažného pochybení nebo objevení skutečností, které při řízení nebyly známy. Jedná se například o plagiátorství či jiné porušení standardních etických postupů při vědecké práci,“ řekl k jednomu z bodů rektor Univerzity Karlovy a předseda České konference rektorů Tomáš Zima.

Doufá především v preventivní účinek takového opatření, zároveň zlepšení situace oproti dosavadní praxi, kdy neexistuje nástroj, jak postihnout prokázané plagiátorství. Dodal, že možnost odebrání titulu má být omezena lhůtou tří let od vykonání závěrečné zkoušky.

Novela by měla být účinná od 1. září 2015

Škola podle rektora Zimy bude mít možnost akreditovat jak program, tak oblasti vzdělávání – jde o takzvanou institucionální akreditaci. „Vnímáme to jako snížení administrativy. Na jedné straně jde také o větší volnost pro školy, na straně druhé jsou tam i velmi tvrdé sankce za porušení činnosti vysoké školy v této oblasti,“ podotkl.

Vysoké školy by měly být i hodnoceny novým způsobem. Novela zavádí systém vnitřního hodnocení, v němž vysoké školy zreflektují své silné i slabé stránky. S veřejnou částí se budou moci seznámit všichni, neveřejná část pak bude určena orgánům každé školy a ministerstvu školství.

Předseda Rady VŠ: Ze změn jsme rozčarováni

Řada představitelů vysokých škol byla podle Fischera aktuální podobou návrhu nepříjemně překvapena. „V Radě vysokých škol panují rozpaky nad tím, že se verze v připomínkovém řízení liší od kompromisní verze diskutované na začátku července,“ uvedl.

Největší úpravou prošly paragrafy o Národním akreditačním úřadu pro vysoké školství, které podle Fischera v původní verzi zajišťovaly jeho větší nezávislost. Zatímco podle dohodnutého kompromisu se měly na výběru předsedy Akreditačního úřadu podílet reprezentace vysokých škol, v přepracované verzi mají být akademici z této procedury vyloučeni.

Ministr školství Marcel Chládek (ČSSD) k tomu ale dnes uvedl, že připomínkám Rady VŠ v tomto případě vyhoví. Do zákona se proto doplní, že ministr bude vybírat nového předsedu po konzultaci s reprezentacemi vysokých škol. Předsedu poté na návrh ministra jmenuje vláda.

Vydáno pod