Nový web má připravit děti z dětských domovů na samostatný život

Praha - Děti z dětských domovů mohou nově využívat webové stránky, které dnes spustilo Středisko náhradní rodinné péče. Stránky mají připravit mladé lidi na samostatný život po opuštění ústavu. Spuštění webu předcházel výzkum problémů, které musejí mladí lidé po opuštění ústavních zařízení nejčastěji řešit. Ze zkušeností střediska vyplynulo, že nejvíce se potřebují naučit, jak získat a udržet si zaměstnání, jak samostatně hospodařit, zajistit bydlení, navazovat mezilidské vztahy, založit fungující rodinu i jak trávit volný čas. V českých dětských domovech žije asi 8000 dětí. Ročně tato zařízení opustí až 350 dospívajících.

Aby byly články co nejsrozumitelnější, připravuje je osmnáctiletá dobrovolnice, která píše i blog. V něm čtenářům poskytuje i praktické rady, například jak poslat balík. Mohou tak mít vzor, který v tomto věku tolik potřebují, vysvětlila manažerka stránek Vladimíra Zmeškalová. Tuto zkušenost potvrzuje i třiadvacetiletá Jana Kellerová, která opustila dětský domov před třemi lety. Zpočátku měla třeba problém vyplnit různé formuláře, protože to za ní v domově dělali zaměstnanci.

Součástí stránek je i roční e-learningový kurz. Dítě dostane heslo a v něm se naučí, jak třeba napsat správně životopis, jak vypadá platná pracovní smlouva, co dělat, když se setkají s dluhy a exekucí nebo na ní najdou kontakty na krizové linky. „Ten e-learning obsahuje i uzavřenou diskusi, kde mohou děti diskutovat mezi sebou nebo s odborníky,“ upřesňuje ředitelka střediska a iniciátorka projektu Věduna Bubleová. Kurz zahrnuje i studium angličtiny, což je výsledek spolupráce s Britskou radou.

Web je rozšířením projektu nazvaného Start do života - peníze pro život, který odstartoval již v roce 2003. Za pět let projekt absolvovalo 540 mladých lidí. Jen loni se do něj zapojilo 173 dospívajících z 29 dětských domovů.

V Česku je málo azylových domů

Podle průzkumu provedeného Střediskem náhradní rodinné péče se po opuštění ústavní péče téměř polovina mladistvých vrací zpět do původní rodiny, která se o ně nedokázala postarat. „Po krátké době jsou z nejrůznějších důvodů nuceni již bez jakýchkoliv finančních prostředků rodinu opustit,“ řekla Věduna Bubleová. Stejně jako zbylá polovina pak nacházejí ubytování v azylových domech, takzvaných domovech na půli cesty nebo u známých. Česko má ale velmi málo azylových domů či sociálních bytů. Pokud tito mladí nenaleznou někoho, kdo jim pomůže, často nejsou schopni se o sebe dostatečně postarat. Téměř 60 procent z nich pak páchá trestnou činnost a končí ve vězení.