Nový občanský zákoník začne platit už od ledna 2014

Praha - Nový občanský zákoník zřejmě začne platit v plánovaném termínu, tedy od ledna 2014. O jeho případném odkladu dnes jednala vláda, datum účinnosti ale nakonec neposunula. Kabinet navíc schválil i doprovodné zákony ke kodexu. Nový zákoník přináší největší změnu v tuzemském civilním právu za posledních padesát let. Někteří odborníci ale upozorňují, že zahltí justici. Poukazují také na řadu chyb, které se v něm vyskytují. Členové justice už se ale na nový kodex připravují víc než rok - soudci i advokáti kvůli němu absolvují hodiny zvláštního školení.

„Byla to věcná, odborná, právní a také politická diskuse, jejímž výsledkem byla dominantní většina ve vládě pro podporu stávajícího právního stavu,“ řekl po jednání kabinetu premiér Petr Nečas. Podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka tak vláda nakonec o odložení kodexu vůbec nehlasovala: „Žádný návrh na hlasování tam nebyl.“ Ministři se na schůzi zabývali i doprovodným zákonem k novému kodexu, novelou insolvenčního zákona a občanského soudního řádu a novým zákonem o zvláštních řízeních soudních. Podle Blažka se ale bude ještě diskutovat například o tom, do působnosti jakých soudů budou jednotlivé body kodexu spadat.

Jednotné inkasní místo až v roce 2015

Se spuštěním zákoníku v termínu ale nesouhlasí ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). Tvrdí, že firmy ani banky na něj nejsou připravené. „Já jsem upozorňoval na rizika, která z té minimální přípravy plynou. Jednak možného chaosu a možných omylů a především přechodného zhoršení podnikatelského prostředí,“ řekl ČT. Premiér ale po jednání vlády oponoval, že korporace do přípravy na nový kodex dohromady investovaly možná už stovky milionů korun.

Zákoník ale měl být podle Kalouska spuštěn také ve stejný čas jako třeba zákony související s jednotným inkasním místem - tedy sjednocením odvodů sociálního a zdravotního pojištění. To je v plánu na začátek roku 2015. Náměstek ministra spravedlnosti František Korbel ale ČT řekl, že pro zákoník je v tomto případě důležitá jen doprovodná legislativa, kterou už vláda schválila. Kabinet proto rozhodl, že jednotné inkasní místo spustí až rok po účinnosti zákoníku.  

Jiří Pospíšil (ODS), bývalý ministr: „Nový občanský zákoník výrazně posiluje práva každého občana a jsem přesvědčen o tom, že s odstupem několika let budeme tento krok považovat za nejdůležitější a nejpřínosnější reformu Nečasovy vlády.“

Předsedkyně vládních LIDEM a vicepremiérka Karolína Peake považuje za problém při tvorbě legislativních norem neustálou právní nejistotu. „Odložení účinnosti občanského zákoníku by takovou nejistotu vyvolalo. O občanském zákoníku bylo již jednou rozhodnuto, všichni s jeho nabytím účinnosti k 1.1.2014 počítají,“ uvedla ve svém prohlášení před jednáním kabinetu. Přiznala zároveň, že přijímání doprovodné legislativy určitou nejistotu přináší. „Pokud na podzim neprojdou zákony stojedničkovým hlasováním přes případná veta senátu, budeme řešit patovou situaci,“ míní. Pokud ale zákoník bude skutečně od ledna 2014 platit, udělá ČSSD podle svého místopředsedy Jiřího Dienstbiera vše pro to, aby k právním zmatkům nedošlo.

Přes tři tisíce paragrafů

Mezi právníky jednotný pohled na zákoník nepanuje. „Podle mého názoru dojde k tomu, že soudy zkolabují, soudní spory budou trvat nesmírně dlouho, a tím se zase dále zpomalí implementace. Domnívám se, že než se pak dočkáme judikatury, bude to trvat dvacet let,“ uvedl už dříve právník Robert Pelikán. Potvrzuje tak slova komunistů, kteří loni v listopadu předložili návrh na odklad začátku platnosti občanského zákoníku. Jsou přesvědčeni, že začne-li zákoník platit již od roku 2014, nebude mít veřejnost dost času se s ním seznámit. Sněmovna již ale snahu komunistů na začátku února odmítla.

Předkladatelé návrhu od počátku upozorňovali, že považují za nemožné, aby byly všechny související právní předpisy k počátku roku 2014 novelizovány tak, aby odpovídaly občanskému zákoníku. Kodex má totiž přes tři tisíce paragrafů. Předkladatelé upozorňují, že trvá léta, než judikatura některé otázky vysvětlí. A mnohem delší čas zabere, než se podstatné instituty práva stanou obecně závaznými a zažitými. Zároveň, i když prošlo schvalování občanského zákoníku poměrně dlouhou a strastiplnou cestou, dodnes nejsou schválené prováděcí předpisy k tomuto dokumentu.

Co obsahuje nový občanský zákoník:

  • Občanský zákoník je tematicky rozdělen do pěti částí – Obecná část, Rodinné právo, Absolutní majetková práva, Relativní majetková práva a Ustanovení společná, přechodná a závěrečná.
  • V Obecné části jsou především vymezeny jednotlivé pojmy, se kterými následně text občanského zákoníku pracuje.
  • Část Rodinné právo v sobě zahrnuje dnešní zákon o rodině. Dotýká se jak institutu manželství, tak vztahů mezi příbuznými, zejména pak vztahů mezi rodiči a dětmi.
  • Část Absolutní majetková práva v sobě skrývá definici vlastnictví, práva k cizím věcem a problematiku dědění.
  • Čtvrtá část nazvaná Relativní majetková práva je nejobsáhlejší. Zahrnuje v sobě různé druhy smluv, stejně tak jako závazky z deliktního jednání (tedy i odpovědnost za škodu).
  • Poslední část se zabývá především legislativně technickou problematikou a tím, které dosavadní zákony budou novým zákonem zrušeny.

Zdroj: obcanskyzakonik.justice.cz

Podle Pelikána by kvůli rizikům spojených se vstupem občanského zákoníku v platnost bylo dobré tato rizika popsat a začít je řešit. Teprve pak by měl podle něj zákoník platit. Má totiž v sobě podle něj mnoho chyb jak technického charakteru, tak chyby závažnější. Dalším případem jsou detailní problémy, kterých nový kodex prý obsahuje stovky.

Občanský zákoník z roku 1964 jako „stalinistický pomník“

Bývalý ministr spravedlnosti a advokát Karel Čermák se naopak domnívá, že by se uvedení v platnost odkládat nemělo. „Odložení občanského zákoníku navrhla KSČM. Straně jde o to, aby jí nikdo nerozboural stalinistický pomník. Stalinistický pomník je ten pořád ještě platný občanský zákoník. Každý, kdo pro to hlasoval, hájí stalinistický pomník,“ vysvětlil svůj postoj.

S tím souhlasí i bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) „Vůbec jsem nepochopil, proč vláda najednou, bez zjevného důvodu, uvažuje o odložení jeho účinnosti (…) Pokud se přikloní k odkladu účinnosti, tudíž faktickému konci nového kodexu, propadl bych velké politické skepsi,“ uvedl už dříve pro Deník.cz. „Udělám všechno proto, aby tato klíčová reforma občanského práva nebyla odložena,“ prohlásil.

Současný ministr spravedlnosti Pavel Blažek vidí v zákoníku rovněž spíše pozitiva. „Zákoník přináší možnost toho, aby nám vztahy mezi lidmi už tolik neurčoval stát, ale abychom si toho co nejvíce mohli řešit sami. Přináší také to, že už podnikatel, který chce uzavřít smlouvu, nemusí spekulovat, jestli to má dělat podle obchodního, nebo občanského práva. Přináší i to, že bude jednoznačně jasné, na který soud se obrátit, pokud jde o věcnou příslušnost,“ podotkl Blažek. Spolu s dalšími dvěma ministry připravil analýzu, která ukáže všechna pozitiva i negativa zákoníku.