Nový občanský zákoník rozdá potoky do soukromých rukou

Praha – Nový občanský zákoník, který má začít platit počátkem příštího roku, přidělává vrásky na čele tuzemským vodohospodářům i majitelům pozemků, na kterých stojí vodní díla, zejména drobné potoky. Norma je totiž nově převede do soukromých rukou, a jednotlivá povodí proto již nyní uklidňují vlastníky pozemků, že se o vodní toky budou starat i nadále. Po 1. lednu 2014 tak v Česku budou tisíce vlastníků potoků.

Povodí českých a moravských řek až dosud vodní díla evidují jako svůj majetek, byť stojí na cizím pozemku. Nově ale všechny hráze a upravené břehy, které v minulosti vybudovala, připadnou do vlastnictví majitele.

Ministerstvo zemědělství již nyní slibuje, že povodí od terénních úprav neupustí ani se změnou zákona a o vodní plochy a toky se bude starat i na cizím pozemku. „Povodí se nemůže zbavit odpovědnosti za vodní tok, jehož je správcem, ani za jeho údržbu, a to bude platit úplně stejně i po prvním lednu,“ řekl náměstek ministryně spravedlnosti František Korbel.

Vodohospodáři vycházejí především z toho, že samotným vlastníkům se do péče o vodní díla chtít nebude. Případná nečinnost obou stran by navíc mohla způsobit problémy, například v místech, kde stojí protipovodňové hráze. „Vlastníci pozemků, kterým by některé ty stavby mohly být přiřčeny, nebudou mít velký zájem na tom je udržovat, budou z toho mít spíš obavy, ale mohou mít zájem vypořádat to vlastnictví,“ uvedl ředitel Sekce vodního hospodářství na ministerstvu zemědělství Pavel Punčochář.

Problémy pravděpodobně nastanou hlavně ve sporných případech, jako je třeba kamenné zpevnění břehu; není totiž jasné, zda se jedná o terénní úpravu, která je součástí pozemku, nebo o stavbu spadající do kompetence povodí. Komu takové úpravy patří, bude muset rozhodnout soud.

Nový občanský zákoník má nabýt účinnosti 1. ledna 2014, sněmovna ale ještě musí přijmout jeho provozní zákony. Kodex o víc než třech tisících paragrafech nově upravuje tři základní okruhy - rodinu, vlastnictví a smlouvy. Podle bývalého ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS) se například nově zvýší náhrada škody způsobená občanovi, poškození budou celkově v lepší pozici.

Zlepšit se má i pozice občanů, kteří trpí nějakou nemocí, například duševní poruchou. Lépe budou ochráněna i práva osob, které byly dosud zbavovány způsobilosti k právním úkonům. Rozšíří se i možnosti nakládat s vlastnictvím v rámci dědického práva.

Noví majitelé potoků (zdroj: ČT24)