Nový litoměřický biskup přijal biskupské svěcení

Litoměřice - Z rukou kardinála Miloslava Vlka dnes v katedrále svatého Štěpána v Litoměřicích přijal biskupské svěcení nový litoměřický biskup Jan Baxant. Papež Benedikt XVI. ho 20. biskupem litoměřické diecéze jmenoval letos 4. října. Diecéze je stará už více než 350 let. "Je to vynikající volba, velmi se z toho raduji," komentoval dnešní událost  mluvčí Biskupství litoměřického Martin Davídek. Podle něj dával věřícím Baxant vždy radost, naději a odvahu. V severních Čechách udělá velkou práci, myslí si Davídek.

Šedesátiletý Baxant se narodil v Karlových Varech. Vystudoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu, kněžské svěcení přijal v roce 1973. Působil v Kolíně, v Bystřici u Benešova a u svatého Antonína v Praze-Holešovicích. V roce 1990 byl jmenován vicerektorem, o tři roky později rektorem Arcibiskupského kněžského semináře v Praze. Od roku 2003 vykonával funkci generálního vikáře českobudějovické diecéze.

Znak, který si nový biskup zvolil, je čtvrcený, kombinací diecézního a osobního. V prvním a čtvrtém modrém poli je stříbrně a červeně čtvrcený heroldský kříž. Ve druhém a třetím modrém poli je zlaté slunce. Za štítem je umístěn zlatý procesní kříž a u paty heslo Ut videam (Ať vidím). Vrchol znaku tvoří zelený biskupský klobouk se šesti střapci.

Litoměřická diecéze, která byla založena bulou papeže Alexandra VII. 3. července 1655, byla bez svého sídelního biskupa od letošního ledna, kdy papež Benedikt XVI. dosavadního biskupa Pavla Posáda poslal do jižních Čech, kde je od března světícím neboli pomocným biskupem v Českých Budějovicích. Posáda jmenoval 19. litoměřickým biskupem o Vánocích 2003 papež Jan Pavel II. Vysvěcen na biskupa byl Posád v únoru 2004. Poté ale na půl roku onemocněl. Na podzim 2004 jmenoval Vatikán správcem diecéze královéhradeckého biskupa Dominika Duku. To už ale byl Posád opět v pořádku. Rozhodovací pravomoci zůstaly Dukovi, církevní povinnosti ale obstarával Posád. Někteří věřící z litoměřické diecéze sbírali podpisy pod žádost, aby Česká biskupská konference veřejně úplně a pravdivě vysvětlila důvody, proč musel Posád opustit úřad litoměřického diecézního biskupa.

Vydáno pod