Novinky při sčítání lidu: Dotaz na registraci a elektronický formulář

Praha - Při sčítání lidu, které v Česku proběhne za tři roky, čekají občany dvě novinky. Poprvé uvidí na formuláři dotaz, zda jsou, nebo nejsou registrovaní podle zákona o registrovaném partnerství. Údaj bude ale nepovinný, stejně jako otázky týkající se národnosti nebo náboženské víry. Sčítání obyvatel proběhne v roce 2011 a tentokrát bude možné formulář vyplnit i elektronicky.

K tomuto rozhodnutí dnes dospěla Legislativní rada vlády, která ho doporučí vládě ke schválení. Kabinet se bude návrhem zabývat 20. srpna. Obavy o zneužití informace o sexuální orientaci občanů odmítl šéf rady Cyril Svoboda. „V tomto případě to nepřipadá v úvahu. Jedná se o zákon, který u nás platí,“ řekl Svoboda.

Stejně tak na otázky o vyznání a národnosti mohou lidé odpovědět, jen když budou chtít. Podle Svobody údaje o národnosti nebývají přesné. Dodal dále, že náboženská víra i příslušnost k národu se mohou měnit.

Archivování dat by mělo sčítání zjednodušit a zlevnit

Zatím poslední sčítání lidu, domů a bytů se konalo v roce 2001. Po deseti letech chce stát opět získat aktuální informace o složení obyvatelstva, jeho ekonomické aktivitě, úrovni vzdělání, národnostním složení i náboženském vyznání. Zaměří se také na velikost rodin a kvalitu bydlení.

Příjmy nebo vybavení domácnosti v hledáčku statistiků nebudou. Budou se ale ptát na to, jestli doma používáte internet. Otázky vycházely z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU. To má sjednotit sčítání lidí ve všech členských státech.

Jeho českou podobu mohli ale ovlivnit všichni. Český statistický úřad totiž online diskutoval s veřejností. A kdo bude chtít, může online taky formulář vyplnit. Místo papírů dostane od sčítacího komisaře pracovně řečeno PIN, to znamená svůj kód. Jím si pak můžou otevřít svoji elektronickou schránku. Všechny údaje se nově budou taky archivovat. To se ale nelíbilo ochráncům osobních dat a dlouho se proto se statistiky dohadovali. Nakonec se řešení našlo.

Podle Igora Němce, předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, nebude moct statistický úřad shromážděné údaje použít k jiným než statistickým účelům. Nebude smět tedy databáze předávat jiným institucím. Archivování dat má sčítání lidu zjednodušit i zlevnit. V roce 2001 stálo víc přes 2,6 miliardy korun, Český statistický úřad slibuje, ze v roce 2011 minimálně dvě stě milionů ušetří.  

Vydáno pod