Novinka ministra Hegera – univerzitní nemocnice

Praha – Z devíti fakultních nemocnic by od příštího roku měly vzejít univerzitní, mezi nimi i Univerzitní vojenská nemocnice. Budou vyjmenovány v zákoně a rovněž jen zákonem budou moci být zrušeny, což má znamenat pojistku proti jejich privatizaci. Počítá s tím zákon, který dalo ministerstvo do připomínkového řízení. Návrh už nepočítá se státními dotacemi špatně hospodařících zařízení, politici nebudou moci zasahovat do řízení nemocnic. Zaměstnanci budou mít smluvní platy, takže státní tarify skončí.

Podle plánu by přijetí zákona mělo předcházet schválení jiné normy, kterou se optimalizují agendy ve zdravotnictví. Ta také sloučí dvě brněnské fakultní nemocnice do jedné. Univerzitní nemocnice by měly být čtyři v Praze - Všeobecná, Vinohrady, Motol a Vojenská a po jedné v Brně, Ostravě, Plzni, Hradci Králové a Olomouci.

„Stávající právní forma fakultních nemocnic v podobě příspěvkových organizací je již překonaná. Je naprosto nezbytné, aby nemocnice byly řízeny manažerským způsobem a za jejich hospodaření odpovídali vedoucí pracovníci,“ přiblížil náměstek ministra zdravotnictví Martin Plíšek (TOP 09).

Univerzitní nemocnici má vést ředitel, kterého už by nejmenoval ministr zdravotnictví, ale správní rada složená ze zástupců ministerstva zdravotnictví, vysoké školy a kraje. Univerzitní nemocnice by měly také svou dozorčí a vědeckou radu.

Nemocnice dostanou formu neziskové organizace, zisk nebude jejich účelem, zdůraznil Plíšek. Příjmy z prodeje majetku zůstanou v rozpočtu nemocnice, už je nebudou odvádět státu. Zdravotní pojišťovny budou mít povinnost uzavřít s těmito nemocnicemi smlouvu, příjmy od pojišťoven budou smět nemocnice dát pouze na péči.

  • Univerzitní nemocnice mají spadat do páteřní sítě a zároveň hrát klíčovou roli při výuce budoucích lékařů a vědecko-výzkumné činnosti. Nemocnice musí mít uzavřenou smlouvu s vysokou školou, která má akreditovaný studijní program nebo obor všeobecného lékařství.
Vydáno pod