Neslyšícím pomáhá na úřadech tablet s on-line tlumočníkem. Vzniká pro ně i turistický průvodce

On-line tlumočníka si mohou neslyšící objednat dopředu (zdroj: ČT24)

Přibývá míst, kde se neslyšící dorozumí i bez tlumočníka. Městské úřady, knihovny nebo pojišťovny začínají umožňovat videopřenosy, které urychlují domluvu například při vyřizování občanského průkazu. Vzniká také první turistický průvodce pro neslyšící.

Tablety, díky kterým je pro neslyšící snazší domluvit se se zaměstnanci úřadu, umístili k přepážkám například v Plzni. On-line tlumočníka si mohou neslyšící objednat dopředu.

„Na webových stránkách jednotlivých pracovišť bude uveřejněný e-mailový kontakt na odpovědného pracovníka. Tomu stačí poslat zprávu s požadavkem na objednání, úředník ověří dostupnost on-line tlumočení na daný den a hodinu a pošle potvrzení termínu, případně se s klientem domluví na jiné datum,“ popsal vedoucí úseku podpory uživatelů Správy informačních technologií města Plzně Bohuslav Horais.

Pomocí videopřenosu pak neslyšící tlumočníkovi sdělí, co potřebuje, a ten to pak přes obrazovku řekne úředníkovi.

  • On-line tlumočnická služba je založena na tlumočení do znakového jazyka „na dálku“. Tlumočník se nachází na jiném místě než klient, takže je možné jeho tlumočení využít i z druhého konce republiky. Podstatou je možnost přenosu znakového jazyka prostřednictvím webkamery a zároveň přenos mluvené řeči prostřednictvím běžného telefonu. Tímto způsobem lze tlumočit jednak osobní rozhovor neslyšícího například s lékařem či zaměstnavatelem, ale lze tlumočit i telefonický hovor. Dále je možné poslat slyšícímu i neslyšícímu člověku vzkaz, zprávu apod.
  • zdroj:  tichysvet.cz

„V Plzni jsme lokalizovali tablety na čtyři pracoviště,“ uvedl Horais. Neslyšícím tak pomůže při vyřizování občanského průkazu, pasu, řidičského průkazu, živnostenského listu či při dalších úkonech na úřadech.

Pro on-line tlumočení využívá město projekt Tiché linky centra on-line komunikace pro osoby se sluchovým postižením. „Naším on-line tlumočením nechceme nahrazovat fyzického tlumočníka, je to pouze doplňující prostředek v situacích, kdy přítomnost fyzického tlumočníka není potřeba. V současné době máme na Tiché lince registrováno přes tisíc neslyšících,“ doplnila regionální manažerka projektu Tichý svět Olga Blahovcová.

Nový průvodce má obsahovat tisíc videí z Česka i zahraničí

Nově se chystá také první turistický průvodce ve znakovém jazyce. Znakový jazyk má totiž jiná pravidla než čeština, a proto je pro neslyšící uživatele znakového jazyka obtížné porozumět klasickému psanému textu.

„Průvodci bývají textově hodně obsáhlí, takže pro neslyšícího to může být někdy komplikované,“ vysvětlil autor projektu Zdeněk Wirth.

Wirth nyní testuje nového průvodce na své rodině i kamarádech. „Budou to nejrůznější videa z nejrůznějších míst. Neslyšící se díky mobilu budou moct na ta videa podívat na konkrétním místě, která zrovna navštíví,“ popsal svou vizi.

Do léta plánuje vyrobit tisíc videí v České republice i v zahraničí. Do databáze může přispívat kdokoliv.

Vydáno pod